Van graven in de prehistorie en dingen die voorbijgaan

Studies aangeboden aan Eric Lohof bij zijn pensionering in de archeologie

Henk van der Velde, Nina L. Jaspers, Erik Drenth & Huub Scholte Lubberink | 2012

Van graven in de prehistorie en dingen die voorbijgaan

Studies aangeboden aan Eric Lohof bij zijn pensionering in de archeologie

Henk van der Velde, Nina L. Jaspers, Erik Drenth & Huub Scholte Lubberink | 2012


Paperback ISBN: 9789088900808 | Imprint: Sidestone Press | Format: 182x257mm | 350 pp. | Monograph | Language: Dutch | 53 illus. (bw) | 73 illus. (fc) | Keywords: prehistory, archaeology, barrows, graves | download cover

Read online or downloaded 1321 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

In het werk en onderzoek van Eric Lohof staat de Nederlandse prehistorie centraal, en die van het Neolithicum en de Bronstijd in het bijzonder. Ter ere van Eric’s pensioen in 2011 is rondom dit onderwerp een feestbundel samengesteld met bijdragen van vrienden, collega’s en vakgenoten. In deze bijzondere samenwerking tussen archeologen uit de academische wereld en de private sector is een dwarsdoorsnede geschetst van wat de Nederlandse prehistorische archeologie te bieden heeft. Het richt zich op de nieuwe technische ontwikkelingen in het steentijdonderzoek en op de mogelijkheden om meer informatie te halen uit de archeologie van bekergraven. Ook is er ruimte voor de ontsluiting van ouder en nog niet eerder gepubliceerd onderzoek van urnenvelden uit het westen, oosten en noorden van het land.

Tegelijkertijd reflecteren archeologen op oudere opgravingen en prospectietechnieken en op het grafritueel gedurende de periode van de lineaire bandkeramiek, de geschiedenis van het onderzoek naar grafheuvels en een kritische blik op de Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden (IKAW).Tenslotte biedt deze bundel ook interessante exposés over onderwerpen die maar zelden aan bod komen. Publicaties over visserij in de Bronstijd en de vernietigende kracht van de paalworm die leidde tot de eerste archeologische monumentenwet blijken fascinerende onderzoeksterreinen. Wat deze bundel verbindt is de inhoud en reikwijdte van de onderwerpen. Ze illustreren de brede belangstelling en passie van Eric Lohof voor zijn vak.

Nina L. Jaspers

She currently works as a ceramics specialist for late and post medieval archaeological excavations. She is employed by ADC ArcheoProjecten in Amersfoort, The Netherlands. Besides that, Nina works on her research on Italian and French tinglazed ceramics from the 16th and 17th century that have been exported and traded overseas, both to Northwest Europe as to the America’s.

read more

Abstract:

In het werk en onderzoek van Eric Lohof staat de Nederlandse prehistorie centraal, en die van het Neolithicum en de Bronstijd in het bijzonder. Ter ere van Eric’s pensioen in 2011 is rondom dit onderwerp een feestbundel samengesteld met bijdragen van vrienden, collega’s en vakgenoten. In deze bijzondere samenwerking tussen archeologen uit de academische wereld en de private sector is een dwarsdoorsnede geschetst van wat de Nederlandse prehistorische archeologie te bieden heeft. Het richt zich op de nieuwe technische ontwikkelingen in het steentijdonderzoek en op de mogelijkheden om meer informatie te halen uit de archeologie van bekergraven. Ook is er ruimte voor de ontsluiting van ouder en nog niet eerder gepubliceerd onderzoek van urnenvelden uit het westen, oosten en noorden van het land.

Tegelijkertijd reflecteren archeologen op oudere opgravingen en prospectietechnieken en op het grafritueel gedurende de periode van de lineaire bandkeramiek, de geschiedenis van het onderzoek naar grafheuvels en een kritische blik op de Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden (IKAW).Tenslotte biedt deze bundel ook interessante exposés over onderwerpen die maar zelden aan bod komen. Publicaties over visserij in de Bronstijd en de vernietigende kracht van de paalworm die leidde tot de eerste archeologische monumentenwet blijken fascinerende onderzoeksterreinen. Wat deze bundel verbindt is de inhoud en reikwijdte van de onderwerpen. Ze illustreren de brede belangstelling en passie van Eric Lohof voor zijn vak.

Nina L. Jaspers

She currently works as a ceramics specialist for late and post medieval archaeological excavations. She is employed by ADC ArcheoProjecten in Amersfoort, The Netherlands. Besides that, Nina works on her research on Italian and French tinglazed ceramics from the 16th and 17th century that have been exported and traded overseas, both to Northwest Europe as to the America’s.

read more


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2020 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy