Metaaltijden (vol. 8)

Bijdragen in de studie van de metaaltijden

Edited by Stijn Arnoldussen, M.T.C. Hendriksen, Eric Norde & Nynke de Vries | 2021

Metaaltijden (vol. 8)

Bijdragen in de studie van de metaaltijden

Edited by Stijn Arnoldussen, M.T.C. Hendriksen, Eric Norde & Nynke de Vries | 2021


Paperback ISBN: 9789464260496 | Hardback ISBN: 9789464260502 | Imprint: Sidestone Press | Format: 182x257mm | 168 pp. | Language: Dutch | 8 illus. (bw) | 43 illus. (fc) | Keywords: later prehistory, bronze age, iron age, food production, graves, material culture | download cover

Read online 233 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Deze bundel vormt de neerslag van de 8e Nederlandse (digitale) metaaltijdendag gehouden op 9 oktober 2020. Op die dag werden – door de corona maatregelen in aangepaste vorm – lezingen gehouden over diverse onderwerpen aangaande de brons- en ijzertijdgemeenschappen van de Lage landen, aangevuld met een groot aantal bijdragen over het centrale thema van dat jaar “Eten en drinken in de metaaltijden”. De eerste drie artikelen bespreken dan ook prehistorische akkers in Noorderboekert, het voedselmenu van de metaaltijden en hoe onderzoek aan aankoeksels op aardewerk meer kan leren over voedselpatronen in het verleden.

Daarnaast biedt de bundel ruimte aan een breed scala aan onderwerpen die de gehele periode van de metaaltijden omvatten. Zo kunt u lezen over de mogelijkheden van detailonderzoek van een bijzondere metaaldetectievondst, over een andere kijk op prospectiemethodiek, inzichten over grafrituelen en de kenmerken van (vierbeukige) huisplattegronden uit de ijzertijd.

De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland (SMON), die zo een breed platform wil bieden aan een ieder met belangstelling voor de laat-prehistorische samenlevingen. Om de verhalen zoveel mogelijk toegankelijk te maken, biedt de Stichting de gelegenheid de gehouden lezingen te publiceren in een bundel. In die zin vormt deze publicatie de verslaglegging van het jaarlijkse congres, maar ook andere bijdragen over de metaaltijden zijn welkom. Samengebracht in deze bundel raken de verhalen over, en interpretaties van, laat-prehistorische samenlevingen verbonden.

Editorial
Stijn Arnoldussen, Menk Hendriksen, Eric Norde & Nynke de Vries.

Meer weten over eten. Over mens en voedsel in de brons- en ijzertijd
Liesbeth Theunissen, Joyce van Dijk, Laura Kooistra, Lucy Kubiak-Martens, Simone Bloo, Peter van den Broeke, Rob Houkes & Annemieke Verbaas

A Taste of Honey. Food from the Bronze Age coastal site of Velsen Waterland
Jos Kleijne, Lucy Kubiak-Martens, Tania Oudemans & Jørn Zeiler

Vroege akkercomplexen in West-Friesland. De resultaten van een opgraving langs de Westfrisiaweg nabij de Noorderboekert
Sebastiaan Knippenberg

Prospectief onderzoek van het West-Friese bronstijdlandschap. Boren, struinen, spitten, sleuven en scannen aan de Rikkert in Enkhuizen
Patrick Valentijn & Wouter Roessingh

Burial mounds re-used: no men allowed?
Rex Victor Brandsma

Begraven in een greppel. Een verschuiving in het grafritueel van de midden bronstijd naar de late ijzertijd te Gent-Hogeweg
Tina Dyselinck & Liesbeth Massagé

Op zoek naar het urnenveld van Borger
Wijnand van der Sanden

A new French Tréboul spearhead found in The Netherlands: the case of the Goor find
Stijn Arnoldussen, Herman Busschers, Hannie Steegstra, Nicolien Bottema-Mac Gillavry, Bertil van Os & G. van Oortmerssen

Of whorls and weights: examining archaeological contexts of textile-related ceramics
Hester Kamstra

Vierbeukige variaties op het tweebeukige thema. Een meer dan lokaal fenomeen
Karen de Vries & Eric Norde

Dr. Stijn Arnoldussen

Stijn Arnoldussen studied prehistory of northwestern Europe at Leiden University and won the ‘W.A. van Es’ award for the best Dutch archaeological MA thesis. From 2003 to 2007 he was involved in a research project that focused on the Bronze Age cultural landscape in the Dutch river area, resulting in his PhD thesis A Living Landscape. After working for several years as a senior researcher with the Dutch National Service for Archaeology, Cultural Landscape and Built Heritage (RACM, now RCE) he is currently employed as a lecturer in later prehistory at the University of Groningen.

read more

M.T.C. Hendriksen MSc.

Menk Hendriksen obtained his bachelor’s degree in archaeology of northwestern Europe at the University of Groningen and his master of science degree Human Osteology and Funerary Archaeology at the University of Leiden. Since 2014 he has been working in the field of Archaeology in both the Netherlands and Belgium. After working for RAAP and ACVU-hbs he is since 2016 working again for RAAP and is now project leader.

read more

Drs. Eric Norde

Eric Norde studied classical archaeology at Leiden University. During his study, he specialised in native Roman shipbuilding traditions. Since 2003 he has been active within the so-called Malta-archaeology. After working for the municipality of Delft, Grontmij and ACVU-hbs, Since 2010 he has worked for RAAP as senior project leader and excavation coordinator for the mid-Dutch region. His specialty is conducting large scale settlement excavations from the Bronze Age onwards in the Dutch River area as well as the Pleistocene sandy regions in the eastern part of the Netherlands. He also works as a policy-maker and consultant.

read more

MSc. Nynke de Vries

Nynke de Vries studied Northwest European prehistory at the University of Groningen with main focus on the neolithic, mainly Funnelbeaker culture. After graduating in 2015 she now works in the field of archaeology in the Netherlands. After working for Transect bv and Salisbury bv as a project leader, as well as a period in Germany for Salisbury Gmbh, she is currently working at RAAP.

read more

Abstract:

Deze bundel vormt de neerslag van de 8e Nederlandse (digitale) metaaltijdendag gehouden op 9 oktober 2020. Op die dag werden – door de corona maatregelen in aangepaste vorm – lezingen gehouden over diverse onderwerpen aangaande de brons- en ijzertijdgemeenschappen van de Lage landen, aangevuld met een groot aantal bijdragen over het centrale thema van dat jaar “Eten en drinken in de metaaltijden”. De eerste drie artikelen bespreken dan ook prehistorische akkers in Noorderboekert, het voedselmenu van de metaaltijden en hoe onderzoek aan aankoeksels op aardewerk meer kan leren over voedselpatronen in het verleden.

Daarnaast biedt de bundel ruimte aan een breed scala aan onderwerpen die de gehele periode van de metaaltijden omvatten. Zo kunt u lezen over de mogelijkheden van detailonderzoek van een bijzondere metaaldetectievondst, over een andere kijk op prospectiemethodiek, inzichten over grafrituelen en de kenmerken van (vierbeukige) huisplattegronden uit de ijzertijd.

De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland (SMON), die zo een breed platform wil bieden aan een ieder met belangstelling voor de laat-prehistorische samenlevingen. Om de verhalen zoveel mogelijk toegankelijk te maken, biedt de Stichting de gelegenheid de gehouden lezingen te publiceren in een bundel. In die zin vormt deze publicatie de verslaglegging van het jaarlijkse congres, maar ook andere bijdragen over de metaaltijden zijn welkom. Samengebracht in deze bundel raken de verhalen over, en interpretaties van, laat-prehistorische samenlevingen verbonden.

Contents

Editorial
Stijn Arnoldussen, Menk Hendriksen, Eric Norde & Nynke de Vries.

Meer weten over eten. Over mens en voedsel in de brons- en ijzertijd
Liesbeth Theunissen, Joyce van Dijk, Laura Kooistra, Lucy Kubiak-Martens, Simone Bloo, Peter van den Broeke, Rob Houkes & Annemieke Verbaas

A Taste of Honey. Food from the Bronze Age coastal site of Velsen Waterland
Jos Kleijne, Lucy Kubiak-Martens, Tania Oudemans & Jørn Zeiler

Vroege akkercomplexen in West-Friesland. De resultaten van een opgraving langs de Westfrisiaweg nabij de Noorderboekert
Sebastiaan Knippenberg

Prospectief onderzoek van het West-Friese bronstijdlandschap. Boren, struinen, spitten, sleuven en scannen aan de Rikkert in Enkhuizen
Patrick Valentijn & Wouter Roessingh

Burial mounds re-used: no men allowed?
Rex Victor Brandsma

Begraven in een greppel. Een verschuiving in het grafritueel van de midden bronstijd naar de late ijzertijd te Gent-Hogeweg
Tina Dyselinck & Liesbeth Massagé

Op zoek naar het urnenveld van Borger
Wijnand van der Sanden

A new French Tréboul spearhead found in The Netherlands: the case of the Goor find
Stijn Arnoldussen, Herman Busschers, Hannie Steegstra, Nicolien Bottema-Mac Gillavry, Bertil van Os & G. van Oortmerssen

Of whorls and weights: examining archaeological contexts of textile-related ceramics
Hester Kamstra

Vierbeukige variaties op het tweebeukige thema. Een meer dan lokaal fenomeen
Karen de Vries & Eric Norde

Dr. Stijn Arnoldussen

Stijn Arnoldussen studied prehistory of northwestern Europe at Leiden University and won the ‘W.A. van Es’ award for the best Dutch archaeological MA thesis. From 2003 to 2007 he was involved in a research project that focused on the Bronze Age cultural landscape in the Dutch river area, resulting in his PhD thesis A Living Landscape. After working for several years as a senior researcher with the Dutch National Service for Archaeology, Cultural Landscape and Built Heritage (RACM, now RCE) he is currently employed as a lecturer in later prehistory at the University of Groningen.

read more

M.T.C. Hendriksen MSc.

Menk Hendriksen obtained his bachelor’s degree in archaeology of northwestern Europe at the University of Groningen and his master of science degree Human Osteology and Funerary Archaeology at the University of Leiden. Since 2014 he has been working in the field of Archaeology in both the Netherlands and Belgium. After working for RAAP and ACVU-hbs he is since 2016 working again for RAAP and is now project leader.

read more

Drs. Eric Norde

Eric Norde studied classical archaeology at Leiden University. During his study, he specialised in native Roman shipbuilding traditions. Since 2003 he has been active within the so-called Malta-archaeology. After working for the municipality of Delft, Grontmij and ACVU-hbs, Since 2010 he has worked for RAAP as senior project leader and excavation coordinator for the mid-Dutch region. His specialty is conducting large scale settlement excavations from the Bronze Age onwards in the Dutch River area as well as the Pleistocene sandy regions in the eastern part of the Netherlands. He also works as a policy-maker and consultant.

read more

MSc. Nynke de Vries

Nynke de Vries studied Northwest European prehistory at the University of Groningen with main focus on the neolithic, mainly Funnelbeaker culture. After graduating in 2015 she now works in the field of archaeology in the Netherlands. After working for Transect bv and Salisbury bv as a project leader, as well as a period in Germany for Salisbury Gmbh, she is currently working at RAAP.

read more


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)