De reizen van Adriaan van Berkel naar Guiana

Indianen en planters in de 17de eeuw

Bezorgd door Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar | 2014

De reizen van Adriaan van Berkel naar Guiana

Indianen en planters in de 17de eeuw

Bezorgd door Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar | 2014


Paperback ISBN: 9789088902697 | Imprint: Sidestone Press | Format: 182x257mm | 214 pp. | Language: Dutch | 12 illus. (bw) | 4 illus. (fc) | Keywords: VOC, geschiedenis, WIC, koloniale geschiedenis, reisverslagen | download cover

Read online or downloaded 1482 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Dit boek is de heruitgave van de reisverslagen van Adriaan van Berkel, oorspronkelijk gepubliceerd in 1695 door uitgever Johan ten Hoorn in Amsterdam. Het eerste deel beschrijft de avonturen van Adriaan van Berkel in Berbice, het oostelijk deel van het huidige Guyana; het tweede deel geeft een beschrijving van Suriname, de van oorsprong Engelse kolonie die in 1667 in Nederlandse handen was gekomen.

Deze geannoteerde uitgave van Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman en Lodewijk Wagenaar bevat een uitgebreide inleiding die de reizen van Van Berkel in de historische context plaatst. Welke schrijvers werden geciteerd in de oorspronkelijke uitgave? Archiefonderzoek werpt nieuw licht op de toenmalige positie van Berbice en de identiteit van de jongeman die in 1670 vanuit Leiden als secretaris afreisde naar Berbice? Zijn vierjarige verblijf en boeiende ontmoeting met de indianen wordt deskundig toegelicht door de twee auteurs, kenners van de lokale inheemse geschiedenis.

In Nederland was er in 1695 weinig bekend over de koloniën in de Guiana’s, het gebied tussen Brazilië en Venezuela. Lodewijk Wagenaar, voormalig conservator van het Amsterdam Museum, biedt in zijn analyse van de krantenberichten uit de periode 1667-1695 een onverwachte hoeveelheid interessante informatie. Zo sluit de berichtgeving over gewapende strijd met indianen bijvoorbeeld mooi aan bij het verslag van Van Berkel.

Maar hoe zat het eigenlijk met die tweede reis van Adriaan van Berkel, naar Suriname? Het was al eerder bekend dat de landsbeschrijving van Suriname was overgepend van de Nederlandse vertaling van een boekje uit 1667, geschreven door de Engelsman George Warren. Tot voor kort werd aangenomen dat het verhaal over de moord op gouverneur Cornelis van Aerssen in 1688 een oorspronkelijk getuigenverslag was. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat die zogenaamde actuele verslaggeving door de uitgever was overgeschreven van berichten uit de Oprechte Haerlemse Courant. Die tweede reis was dus van begin tot eind een verzinsel!

Dr. Lodewijk Wagenaar

Lodewijk Wagenaar received his PhD in Leiden (1994) on a study of the Dutch Period history of Sri Lanka. As curator of the Amsterdam Museum he was involved in the exhibition of the 18th-century history of Amsterdam, in which he included the history of Surinam and slavery. He was also involved in the 2005 exhibition on Sugar in the 17th and 18th century with special attention to the consumption of sugar in the Netherlands and its production in the West and East Dutch Indies.

read more

Dr. Martijn van den Bel

Martijn van den Bel has been living and working over a decade as an archaeologist for Inrap in Cayenne (French Guiana) and directs public excavations in the latter French Department as well as the French Antilles. At the moment he is finishing his PhD at the University of Leiden directed by Corinne Hofman and Arie Boomert, discussing the prehistory of the coastal area of French Guiana between the Cayenne and the Maroni Rivers.

read more

Dr. Lodewijk Hulsman

Lodewijk Hulsman is a researcher affiliated to the University of Amsterdam where he defended his PhD study on Amerindian and European trade connections in Dutch Amazonia in 2009. He has published several articles on the Amerindians in Dutch Amazonia based on non-published original source material retrieved from archives in the Netherlands. Hulsman is currently engaged in the research project Atlas Dutch Brazil of the New Holland Foundation and the Atlas Mutual Heritage. He is also affiliated to the Núcleo de Pesquisas Eleitorais e Políticas da Amazônia of the Universidade Federal de Roraima.

read more

Abstract:

Dit boek is de heruitgave van de reisverslagen van Adriaan van Berkel, oorspronkelijk gepubliceerd in 1695 door uitgever Johan ten Hoorn in Amsterdam. Het eerste deel beschrijft de avonturen van Adriaan van Berkel in Berbice, het oostelijk deel van het huidige Guyana; het tweede deel geeft een beschrijving van Suriname, de van oorsprong Engelse kolonie die in 1667 in Nederlandse handen was gekomen.

Deze geannoteerde uitgave van Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman en Lodewijk Wagenaar bevat een uitgebreide inleiding die de reizen van Van Berkel in de historische context plaatst. Welke schrijvers werden geciteerd in de oorspronkelijke uitgave? Archiefonderzoek werpt nieuw licht op de toenmalige positie van Berbice en de identiteit van de jongeman die in 1670 vanuit Leiden als secretaris afreisde naar Berbice? Zijn vierjarige verblijf en boeiende ontmoeting met de indianen wordt deskundig toegelicht door de twee auteurs, kenners van de lokale inheemse geschiedenis.

In Nederland was er in 1695 weinig bekend over de koloniën in de Guiana’s, het gebied tussen Brazilië en Venezuela. Lodewijk Wagenaar, voormalig conservator van het Amsterdam Museum, biedt in zijn analyse van de krantenberichten uit de periode 1667-1695 een onverwachte hoeveelheid interessante informatie. Zo sluit de berichtgeving over gewapende strijd met indianen bijvoorbeeld mooi aan bij het verslag van Van Berkel.

Maar hoe zat het eigenlijk met die tweede reis van Adriaan van Berkel, naar Suriname? Het was al eerder bekend dat de landsbeschrijving van Suriname was overgepend van de Nederlandse vertaling van een boekje uit 1667, geschreven door de Engelsman George Warren. Tot voor kort werd aangenomen dat het verhaal over de moord op gouverneur Cornelis van Aerssen in 1688 een oorspronkelijk getuigenverslag was. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat die zogenaamde actuele verslaggeving door de uitgever was overgeschreven van berichten uit de Oprechte Haerlemse Courant. Die tweede reis was dus van begin tot eind een verzinsel!

Dr. Lodewijk Wagenaar

Lodewijk Wagenaar received his PhD in Leiden (1994) on a study of the Dutch Period history of Sri Lanka. As curator of the Amsterdam Museum he was involved in the exhibition of the 18th-century history of Amsterdam, in which he included the history of Surinam and slavery. He was also involved in the 2005 exhibition on Sugar in the 17th and 18th century with special attention to the consumption of sugar in the Netherlands and its production in the West and East Dutch Indies.

read more

Dr. Martijn van den Bel

Martijn van den Bel has been living and working over a decade as an archaeologist for Inrap in Cayenne (French Guiana) and directs public excavations in the latter French Department as well as the French Antilles. At the moment he is finishing his PhD at the University of Leiden directed by Corinne Hofman and Arie Boomert, discussing the prehistory of the coastal area of French Guiana between the Cayenne and the Maroni Rivers.

read more

Dr. Lodewijk Hulsman

Lodewijk Hulsman is a researcher affiliated to the University of Amsterdam where he defended his PhD study on Amerindian and European trade connections in Dutch Amazonia in 2009. He has published several articles on the Amerindians in Dutch Amazonia based on non-published original source material retrieved from archives in the Netherlands. Hulsman is currently engaged in the research project Atlas Dutch Brazil of the New Holland Foundation and the Atlas Mutual Heritage. He is also affiliated to the Núcleo de Pesquisas Eleitorais e Políticas da Amazônia of the Universidade Federal de Roraima.

read more


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)