Verwerkt verleden

Helmond vanaf prehistorie tot nieuwe tijd

Theo de Jong, Sem Peters en Ivo Vossen | | 2015

Verwerkt verleden

Helmond vanaf prehistorie tot nieuwe tijd

Theo de Jong, Sem Peters en Ivo Vossen | 2015


Hardback ISBN: 9789088903298 | Imprint: Sidestone Press | Format: 182x257mm | 320 pp. | Language: Dutch | 56 illus. (bw) | 122 illus. (fc) | Keywords: archaeology, prehistory, european prehistory, neolithic, bronze age, iron age, roman age, middle ages | download cover

Read online or downloaded 1780 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

In de ondergrond van Helmond ligt een rijkdom aan resten uit het verleden. Die resten laten zien dat er al sinds de steentijd mensen rondliepen op en nabij het grondgebied van de huidige stad. Ze woonden en werkten hier, zorgden er voor hun kroost en familie en werden er uiteindelijk na hun dood aan de aarde toevertrouwd. Al tientallen jaren worden in Helmond sporen van bewoning uit het verleden opgetekend en verzameld. Archeologisch onderzoek heeft veel kennis aan het licht gebracht over de bewoningsgeschiedenis van het centrum en de naastgelegen dorpen en gehuchten.

In ‘Verwerkt Verleden’ worden de resultaten van deze onderzoeken voor de eerste keer gebundeld en op een toegankelijke manier gepresenteerd. Beginnend bij de oudste resten schetsen de auteurs in chronologische volgorde de bewoningsgeschiedenis en laten daarbij zien hoe men in het verleden leefde. Er is aandacht voor de wijze waarop onze voorouders hun nederzettingen inrichtten en voor de factoren die een rol speelden bij het kiezen van zo’n vestigingsplaats. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de verscheidenheid in materiële cultuur die is aangetroffen en op de veranderingen die hebben plaats gevonden op het gebied van de natuurlijke omgeving, de ecologie en de voedselvoorziening.

Met dit overzichtswerk wordt een tot nog toe onbekend en vergeten deel van het Helmondse verleden verwerkt en toegankelijk gemaakt. ‘Verwerkt Verleden’ vormt daardoor een belangrijke inspiratiebron voor toekomstig archeologisch onderzoek en zal bovendien fungeren als leidraad voor het gemeentelijk erfgoedbeleid en van toekomstige ruimtelijke indelingen.O.a. verkrijgbaar bij:

De Roij & Boschman Boeken, Markt 211 Helmond

Boekhandel van Pierre, Nieuwe Emmasingel 44, Eindhoven

Boek en Kantoor de Ganzeveer, Oude Aa 49-51, Helmond

Museumwinkel Gemeentemuseum, Kasteelplein 1, Helmond
Abstract:

In de ondergrond van Helmond ligt een rijkdom aan resten uit het verleden. Die resten laten zien dat er al sinds de steentijd mensen rondliepen op en nabij het grondgebied van de huidige stad. Ze woonden en werkten hier, zorgden er voor hun kroost en familie en werden er uiteindelijk na hun dood aan de aarde toevertrouwd. Al tientallen jaren worden in Helmond sporen van bewoning uit het verleden opgetekend en verzameld. Archeologisch onderzoek heeft veel kennis aan het licht gebracht over de bewoningsgeschiedenis van het centrum en de naastgelegen dorpen en gehuchten.

In ‘Verwerkt Verleden’ worden de resultaten van deze onderzoeken voor de eerste keer gebundeld en op een toegankelijke manier gepresenteerd. Beginnend bij de oudste resten schetsen de auteurs in chronologische volgorde de bewoningsgeschiedenis en laten daarbij zien hoe men in het verleden leefde. Er is aandacht voor de wijze waarop onze voorouders hun nederzettingen inrichtten en voor de factoren die een rol speelden bij het kiezen van zo’n vestigingsplaats. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de verscheidenheid in materiële cultuur die is aangetroffen en op de veranderingen die hebben plaats gevonden op het gebied van de natuurlijke omgeving, de ecologie en de voedselvoorziening.

Met dit overzichtswerk wordt een tot nog toe onbekend en vergeten deel van het Helmondse verleden verwerkt en toegankelijk gemaakt. ‘Verwerkt Verleden’ vormt daardoor een belangrijke inspiratiebron voor toekomstig archeologisch onderzoek en zal bovendien fungeren als leidraad voor het gemeentelijk erfgoedbeleid en van toekomstige ruimtelijke indelingen.O.a. verkrijgbaar bij:

De Roij & Boschman Boeken, Markt 211 Helmond

Boekhandel van Pierre, Nieuwe Emmasingel 44, Eindhoven

Boek en Kantoor de Ganzeveer, Oude Aa 49-51, Helmond

Museumwinkel Gemeentemuseum, Kasteelplein 1, Helmond

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2023 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)