“Onder faveur van ’t canon”

VOC-Artillerie, 1602-1796: Technologische vernieuwingen, logistiek en beleid

John R. Verbeek | 2022

“Onder faveur van ’t canon”

VOC-Artillerie, 1602-1796: Technologische vernieuwingen, logistiek en beleid

John R. Verbeek | 2022


Paperback ISBN: 9789464280425 | Hardback ISBN: 9789464280432 | Imprint: Sidestone Press Dissertations | Format: 173x253mm | 410 pp. | Language: Dutch | 50 illus. (bw) | 50 illus. (fc) | Keywords: East India Trading Company; artillery; canons; Asia; colonial history | download cover

Read online 157 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Het zeer gedegen werk van John R. Verbeek (1955-2021) voert de lezer rechtstreeks naar het militair optreden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in haar octrooigebied in Azië.

Degenen die in Nederland – toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden geheten – de lakens uitdeelden, vonden het heel normaal om handelsbelangen met militaire middelen te bevorderen. De situatie dichter bij huis, oorlog met Spanje en Portugal bijvoorbeeld, gold als goed argument om Europese vijanden ver weg in Azië te beoorlogen. Die strijd was tevens een mooie aanleiding om maar ‘door te pakken’, zoals wij nu zouden zeggen, en zo in andermans land een handelsrijk te stichten. Daarbij werden leger en vloot als vanzelfsprekend op vele plaatsen ingezet.

Fortificaties speelden bij de handhaving van koloniale handelsmacht een belangrijke rol, dus naast grote aandacht voor de gewapende handelsschepen, besteedde de VOC ook grote zorg aan de artillerie te land. Het kanon en de technische en strategische vernieuwingen van dit wapen spelen in dit boek dan ook een grote rol. Veel nieuw onderzoek met vaak onverwachte uitkomsten geeft een beeld van de wijze waarop de VOC haar artillerie tot een belangrijk instrument wist te maken en, zonder schroom, in te zetten.

English abstract

The very thorough work of John R. Verbeek (1955-2021) takes the reader directly to the military action of the Dutch East India Company (VOC) in the area of its charter in Asia, authorized by the States General. The economic elite of the Dutch Republic considered it quite normal to promote trade interests with military means, to make war in Asia and to found a trading empire in other people’s country, whereby the army and navy were deployed as a matter of course. Fortifications played an important role in maintaining colonial trading power, so in addition to paying great attention to the armed merchant ships, the VOC also paid great attention to the artillery on land. The study gives a picture of the way in which the VOC managed to make its artillery an important instrument and to deploy it without hesitation.

1. Inleiding
1.1 Vraagstelling
1.2 Opzet van het onderzoek
1.3 Chronologisch-technisch overzicht van de ontwikkeling van de artillerie
1.4 Transcriptie van originele teksten en schrijfwijze van namen

2. De VOC als organisatie met een handels- en oorlogstaak
2.1 Schepen
2.2 Forten
2.3 Beschouwing en deelconclusies

3. Technische vernieuwingen m.b.t. het VOC-artilleriewezen, 1602-1796
3.1 Inventies en octrooien
3.2 Navolging van de Staatse artillerie
3.3 Eigen adaptaties van de VOC
3.4 Nieuwe productietechnologieën van geschut

4. Lokale productie op het terrein van het artilleriewezen
4.1 Inleiding
4.2 Logistiek van de VOC
4.3 Lokale vervaardiging van geschut in opdracht van de VOC
4.4 Verbussen van geschut
4.5 Vervaardiging van affuiten
4.6 Vervaardiging van ammunitie
4.7 Vervaardiging van lont
4.8 Vervaardiging van buskruit
4.9 Grondstoffensituatie tweede helft achttiende eeuw
4.10 Beschouwing en deelconclusies

5. Technologieoverdracht en VOC wapenbeleid (artillerie)
5.1 Inleiding
5.2 VOC-beheersing en -controle van technologieoverdracht
5.3 Bewuste technologieoverdracht
5.4 Uitlening of beschikbaarstelling
5.5 Onbewust en onbedoelde technologieoverdracht
5.6 Verovering, handeling van derde partijen of concurrenten
5.7 Regulering lokale vervaardiging van geschut
5.8 Beschouwing en deelconclusies

6. Administratie, logistiek en personeel
6.1 Administratie
6.2 Tactische planning
6.3 Factor personeel
6.4 Beschouwing en deelconclusies

7. Conclusie
7.1 Eindconclusie

8. Bronvermelding
8.1 Primaire bronnen: archivalia
8.2 Primaire bronnen: handschriften en tekeningen
8.3 Gedrukte resoluties, instructies, etc.
8.4 Gedrukte bronpublicaties
8.5 Literatuur
8.6 Niet gepubliceerd en websites

9. Nederlandse en Engelse samenvattingen
9.1 Samenvatting
9.2 Summary
10. Kaarten en Tabellen
10.1 Kaarten
10.2 Tabellen
11. Bijlagen
11.1Afbeeldingen
11.2 Voorgeschreven inhoud van de konstabelskist
11.3 Voorbeelden van bewapening van enkele forten
12. Glossarium
13. Indexen

Curriculum vitae

Dr. John R. Verbeek

John R. Verbeek (Den Haag, 1955-2021) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1981 zijn doctoraal diploma haalde. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis van de vestingbouw, militaire techniek, zeegeschiedenis en koloniale expansie. Over deze onderwerpen schreef hij tal van boeken en artikelen, waaronder Kustversterkingen 1900-1940 (Haarlem 1989). Hij was actief in het museum- en monumentenwezen en gaf historische adviezen ten behoeve van films en documentaires.

read more

Abstract:

Het zeer gedegen werk van John R. Verbeek (1955-2021) voert de lezer rechtstreeks naar het militair optreden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in haar octrooigebied in Azië.

Degenen die in Nederland – toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden geheten – de lakens uitdeelden, vonden het heel normaal om handelsbelangen met militaire middelen te bevorderen. De situatie dichter bij huis, oorlog met Spanje en Portugal bijvoorbeeld, gold als goed argument om Europese vijanden ver weg in Azië te beoorlogen. Die strijd was tevens een mooie aanleiding om maar ‘door te pakken’, zoals wij nu zouden zeggen, en zo in andermans land een handelsrijk te stichten. Daarbij werden leger en vloot als vanzelfsprekend op vele plaatsen ingezet.

Fortificaties speelden bij de handhaving van koloniale handelsmacht een belangrijke rol, dus naast grote aandacht voor de gewapende handelsschepen, besteedde de VOC ook grote zorg aan de artillerie te land. Het kanon en de technische en strategische vernieuwingen van dit wapen spelen in dit boek dan ook een grote rol. Veel nieuw onderzoek met vaak onverwachte uitkomsten geeft een beeld van de wijze waarop de VOC haar artillerie tot een belangrijk instrument wist te maken en, zonder schroom, in te zetten.

English abstract

The very thorough work of John R. Verbeek (1955-2021) takes the reader directly to the military action of the Dutch East India Company (VOC) in the area of its charter in Asia, authorized by the States General. The economic elite of the Dutch Republic considered it quite normal to promote trade interests with military means, to make war in Asia and to found a trading empire in other people’s country, whereby the army and navy were deployed as a matter of course. Fortifications played an important role in maintaining colonial trading power, so in addition to paying great attention to the armed merchant ships, the VOC also paid great attention to the artillery on land. The study gives a picture of the way in which the VOC managed to make its artillery an important instrument and to deploy it without hesitation.

Contents

1. Inleiding
1.1 Vraagstelling
1.2 Opzet van het onderzoek
1.3 Chronologisch-technisch overzicht van de ontwikkeling van de artillerie
1.4 Transcriptie van originele teksten en schrijfwijze van namen

2. De VOC als organisatie met een handels- en oorlogstaak
2.1 Schepen
2.2 Forten
2.3 Beschouwing en deelconclusies

3. Technische vernieuwingen m.b.t. het VOC-artilleriewezen, 1602-1796
3.1 Inventies en octrooien
3.2 Navolging van de Staatse artillerie
3.3 Eigen adaptaties van de VOC
3.4 Nieuwe productietechnologieën van geschut

4. Lokale productie op het terrein van het artilleriewezen
4.1 Inleiding
4.2 Logistiek van de VOC
4.3 Lokale vervaardiging van geschut in opdracht van de VOC
4.4 Verbussen van geschut
4.5 Vervaardiging van affuiten
4.6 Vervaardiging van ammunitie
4.7 Vervaardiging van lont
4.8 Vervaardiging van buskruit
4.9 Grondstoffensituatie tweede helft achttiende eeuw
4.10 Beschouwing en deelconclusies

5. Technologieoverdracht en VOC wapenbeleid (artillerie)
5.1 Inleiding
5.2 VOC-beheersing en -controle van technologieoverdracht
5.3 Bewuste technologieoverdracht
5.4 Uitlening of beschikbaarstelling
5.5 Onbewust en onbedoelde technologieoverdracht
5.6 Verovering, handeling van derde partijen of concurrenten
5.7 Regulering lokale vervaardiging van geschut
5.8 Beschouwing en deelconclusies

6. Administratie, logistiek en personeel
6.1 Administratie
6.2 Tactische planning
6.3 Factor personeel
6.4 Beschouwing en deelconclusies

7. Conclusie
7.1 Eindconclusie

8. Bronvermelding
8.1 Primaire bronnen: archivalia
8.2 Primaire bronnen: handschriften en tekeningen
8.3 Gedrukte resoluties, instructies, etc.
8.4 Gedrukte bronpublicaties
8.5 Literatuur
8.6 Niet gepubliceerd en websites

9. Nederlandse en Engelse samenvattingen
9.1 Samenvatting
9.2 Summary
10. Kaarten en Tabellen
10.1 Kaarten
10.2 Tabellen
11. Bijlagen
11.1Afbeeldingen
11.2 Voorgeschreven inhoud van de konstabelskist
11.3 Voorbeelden van bewapening van enkele forten
12. Glossarium
13. Indexen

Curriculum vitae

Dr. John R. Verbeek

John R. Verbeek (Den Haag, 1955-2021) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1981 zijn doctoraal diploma haalde. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis van de vestingbouw, militaire techniek, zeegeschiedenis en koloniale expansie. Over deze onderwerpen schreef hij tal van boeken en artikelen, waaronder Kustversterkingen 1900-1940 (Haarlem 1989). Hij was actief in het museum- en monumentenwezen en gaf historische adviezen ten behoeve van films en documentaires.

read more


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)