Arkeologiske fortellinger om migrasjon

Edited by Daniela Hofmann, Catherine J. Frieman & Astrid J. Nyland | 2023

Arkeologiske fortellinger om migrasjon

Edited by Daniela Hofmann, Catherine J. Frieman & Astrid J. Nyland | 2023


Paperback ISBN: 9789464262155 | Imprint: Sidestone Press | Format: 200x270mm | 72 pp. | Series: HotAcademia | Language: Norwegian | 27 illus. (bw) | Keywords: archaeology; prehistory; migration; mobility; methods; stereotypes; stories | download cover | DOI: 10.59641/q4699tc

Read online or downloaded 317 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Denne boken er rettet mot alle som er interessert i menneskers migrasjon i fortiden. Men migrasjon er ikke et nytt, krise-drevet fenomen. Det er og har alltid vært en fundamental del av livet. I boken dekonstrueres først tolv vanlige påstander om migrasjon. Dette er påstander som en ofte møter i både faglige tekster og andre medier, som i nyhetsreportasjer. Selv om de fleste av våre tekster er skrevet fra et arkeologisk perspektiv, kan de også påvirke nåtidens oppfatninger av migrasjon. For eksempel, er migrasjoner alltid voldelige? Hvilken demografisk påvirkning har migrasjon? Hvordan endrer migrasjon migranter og de samfunn som tar imot dem?

Neste del av boka forklarer fem vanlige arkeologiske og naturvitenskaplige metoder som brukes til å spore fortidig migrasjon, for eksempel fortidig DNA (aDNA), isotopanalyser, og arkeologiske sporingsmetoder. I den siste delen presenteres syv utvalgte studier fra Europas forhistorie, fra steinalderen til eldre jernalders folkevandringstid. Hver tekst følges av en flott illustrasjon som er ment å sette i gang kritisk refleksjon, om det er å provosere frem latter, presentere alternative forestillinger, eller invitere en følelsesmessig reaksjon. Boken inneholder i tillegg et serieforord, en introduksjon fra redaktørene og forslag til videre lesning og fordyping. God fornøyelse!


This booklet is also available in English here: Migration Narratives in Archaeology

Introduksjon til serien – HotAcademia og migrasjon: Myter og realiteter forklart
Bisserka Gaydarska, Laura Coltofean-Arizancu and Uroš Matić

Migrasjon før og nå – påstander, metoder og fortellinger
Daniela Hofmann, Catherine J. Frieman, Astrid Nyland

Påstander om migrasjon

Påstand 1: Migrasjon er et nytt fenomen
Stefan Burmeister

Påstand 2: Migrasjon handler alltid om svært mange mennesker
Stefan Burmeister

Påstand 3: Migrasjon er en enveis, lineær prosess
Martin Furholt

Påstand 4: Migranter er en enhetlig gruppe
Daniela Hofmann

Påstand 5: Migranter forlater røttene sine
Astrid J. Nyland

Påstand 6: Migranter vil etter hvert ligne majoritetsbefolkningen
Daniela Hofmann

Påstand 7: Folk vil egentlig ikke flytte
Stefan Burmeister

Påstand 8: Migrasjon skjer på grunn av kriser
Martin Furholt

Påstand 9: Migranter vil erstatte lokalbefolkningen demografisk
Tim Kerig

Påstand 10: Gener bestemmer etnisiteten din
Eva Fernandez-Dominguez

Påstand 11: Mobile kvinner er et moderne fenomen
Samantha S. Reiter and Karin Frei

Påstand 12: Migrasjon fører med seg vold
Astrid J. Nyland

Hvordan forske på migrasjon: metoder

Metode 1: Hvordan lese en pil på et kart?
Catherine J. Frieman

Metode 2: Hvor kommer gjenstander fra?
Catherine J. Frieman

Metode 3: Hvordan spres språk?
Rune Iversen

Metode 4: Sitter migrasjon i beina?
Steinar Solheim

Metode 5: Hvordan studeres forhistorisk DNA?
Eva Fernandez-Dominguez

Fortellinger om migrasjon

Fortelling 1: Å reise med båt i steinalderen
Knut Andreas Bergsvik

Fortelling 2: Hvordan jordbruket kom til Europa
Daniela Hofmann

Fortelling 3: Måter å håndtere nye omgivelser i Norge i yngre steinalder
Almut Schülke

Fortelling 4: Hester og vogner: teknologi som letter transport
Niels N. Johannsen

Fortelling 5: Mobile kvinner i bronsealderen
Karin Frei and Samantha S. Reiter

Fortelling 6: På vei – ferdsel og veiløp
Catherine J. Frieman

Fortelling 7: Ustyrlige krigere? Folkevandringstid
Stefan Burmeister

Forslag til videre lesing
Bidragsytere

Prof. Dr. Daniela Hofmann

Daniela Hofmann is Professor at the University of Bergen, but has previously worked in Germany and the UK. She teaches and researches chiefly on the Neolithic of central Europe. Her main areas of interest are the application of scientific methods to narratives of prehistoric life, notably concerning migration and mobility, as well as the role of material culture and social practices (burial, structured deposition, figurines, architecture) in bringing about or resisting change.

read more

Dr. Catherine J. Frieman

Catherine J. Frieman is an Associate Professor of European archaeology at the Australian National University. Her research interests include the nature of archaeological enquiry, patterns of innovation and resistance, the role of aDNA for modelling past societies, social theory, skeuomorphism, and Neolithic and Bronze Age flint daggers. Her most recent monograph is An Archaeology of Innovation, published in 2021 by Manchester University Press.

read more

Dr. Astrid J. Nyland

Astrid J. Nyland is Associate Professor at the Museum of Archaeology, University of Stavanger, Norway. In her research she explores aspects of life in the Mesolithic and Neolithic, like how societies handled crisis, how one expressed or anchored social affinity through lithics and lithic raw materials, and ways of past (and present) knowledge transmission and storytelling. Nyland also has a background in field archaeology and is the administrative project coordinator for the archaeological excavations at her museum.

read more

Abstract:

Denne boken er rettet mot alle som er interessert i menneskers migrasjon i fortiden. Men migrasjon er ikke et nytt, krise-drevet fenomen. Det er og har alltid vært en fundamental del av livet. I boken dekonstrueres først tolv vanlige påstander om migrasjon. Dette er påstander som en ofte møter i både faglige tekster og andre medier, som i nyhetsreportasjer. Selv om de fleste av våre tekster er skrevet fra et arkeologisk perspektiv, kan de også påvirke nåtidens oppfatninger av migrasjon. For eksempel, er migrasjoner alltid voldelige? Hvilken demografisk påvirkning har migrasjon? Hvordan endrer migrasjon migranter og de samfunn som tar imot dem?

Neste del av boka forklarer fem vanlige arkeologiske og naturvitenskaplige metoder som brukes til å spore fortidig migrasjon, for eksempel fortidig DNA (aDNA), isotopanalyser, og arkeologiske sporingsmetoder. I den siste delen presenteres syv utvalgte studier fra Europas forhistorie, fra steinalderen til eldre jernalders folkevandringstid. Hver tekst følges av en flott illustrasjon som er ment å sette i gang kritisk refleksjon, om det er å provosere frem latter, presentere alternative forestillinger, eller invitere en følelsesmessig reaksjon. Boken inneholder i tillegg et serieforord, en introduksjon fra redaktørene og forslag til videre lesning og fordyping. God fornøyelse!


This booklet is also available in English here: Migration Narratives in Archaeology

Contents

Introduksjon til serien – HotAcademia og migrasjon: Myter og realiteter forklart
Bisserka Gaydarska, Laura Coltofean-Arizancu and Uroš Matić

Migrasjon før og nå – påstander, metoder og fortellinger
Daniela Hofmann, Catherine J. Frieman, Astrid Nyland

Påstander om migrasjon

Påstand 1: Migrasjon er et nytt fenomen
Stefan Burmeister

Påstand 2: Migrasjon handler alltid om svært mange mennesker
Stefan Burmeister

Påstand 3: Migrasjon er en enveis, lineær prosess
Martin Furholt

Påstand 4: Migranter er en enhetlig gruppe
Daniela Hofmann

Påstand 5: Migranter forlater røttene sine
Astrid J. Nyland

Påstand 6: Migranter vil etter hvert ligne majoritetsbefolkningen
Daniela Hofmann

Påstand 7: Folk vil egentlig ikke flytte
Stefan Burmeister

Påstand 8: Migrasjon skjer på grunn av kriser
Martin Furholt

Påstand 9: Migranter vil erstatte lokalbefolkningen demografisk
Tim Kerig

Påstand 10: Gener bestemmer etnisiteten din
Eva Fernandez-Dominguez

Påstand 11: Mobile kvinner er et moderne fenomen
Samantha S. Reiter and Karin Frei

Påstand 12: Migrasjon fører med seg vold
Astrid J. Nyland

Hvordan forske på migrasjon: metoder

Metode 1: Hvordan lese en pil på et kart?
Catherine J. Frieman

Metode 2: Hvor kommer gjenstander fra?
Catherine J. Frieman

Metode 3: Hvordan spres språk?
Rune Iversen

Metode 4: Sitter migrasjon i beina?
Steinar Solheim

Metode 5: Hvordan studeres forhistorisk DNA?
Eva Fernandez-Dominguez

Fortellinger om migrasjon

Fortelling 1: Å reise med båt i steinalderen
Knut Andreas Bergsvik

Fortelling 2: Hvordan jordbruket kom til Europa
Daniela Hofmann

Fortelling 3: Måter å håndtere nye omgivelser i Norge i yngre steinalder
Almut Schülke

Fortelling 4: Hester og vogner: teknologi som letter transport
Niels N. Johannsen

Fortelling 5: Mobile kvinner i bronsealderen
Karin Frei and Samantha S. Reiter

Fortelling 6: På vei – ferdsel og veiløp
Catherine J. Frieman

Fortelling 7: Ustyrlige krigere? Folkevandringstid
Stefan Burmeister

Forslag til videre lesing
Bidragsytere

Prof. Dr. Daniela Hofmann

Daniela Hofmann is Professor at the University of Bergen, but has previously worked in Germany and the UK. She teaches and researches chiefly on the Neolithic of central Europe. Her main areas of interest are the application of scientific methods to narratives of prehistoric life, notably concerning migration and mobility, as well as the role of material culture and social practices (burial, structured deposition, figurines, architecture) in bringing about or resisting change.

read more

Dr. Catherine J. Frieman

Catherine J. Frieman is an Associate Professor of European archaeology at the Australian National University. Her research interests include the nature of archaeological enquiry, patterns of innovation and resistance, the role of aDNA for modelling past societies, social theory, skeuomorphism, and Neolithic and Bronze Age flint daggers. Her most recent monograph is An Archaeology of Innovation, published in 2021 by Manchester University Press.

read more

Dr. Astrid J. Nyland

Astrid J. Nyland is Associate Professor at the Museum of Archaeology, University of Stavanger, Norway. In her research she explores aspects of life in the Mesolithic and Neolithic, like how societies handled crisis, how one expressed or anchored social affinity through lithics and lithic raw materials, and ways of past (and present) knowledge transmission and storytelling. Nyland also has a background in field archaeology and is the administrative project coordinator for the archaeological excavations at her museum.

read more


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)