Lansingerland

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart gemeente Lansingerland

M. Kerkhof | 2009

In opdracht van de gemeente Lansingerland heeft Archeologie Delft een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart ontwikkeld voor het gemeentelijk grondgebied. In deze rapportage worden de resultaten van het bureauonderzoek naar de bekende geologische en archeologische waarden…
Midden-Delfland

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

M. Kerkhof, E.J. Bult & B. Penning | 2009

In opdracht van de gemeente Midden-Delfland heeft Archeologie Delft archeologische verwachtingskaarten ontwikkeld voor het aantreffen van vindplaatsen uit het Neolithicum, de IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd. Deze kaarten zijn…
Leehove I

Standaardrapportage van een Inventariserend Veldonderzoek op bedrijventerrein Leehove (De Lier, gemeente Westland) en een daarmee samenhangende tracébegeleiding

Epko J. Bult & Jan-Michael Groen | 2009

Standaardrapportage van een Inventariserend Veldonderzoek en Archeologische Begeleiding op bedrijventerrein Leehove in De Lier (gemeente Westland). Tijdens het onderzoek zijn indicaties gevonden voor een archeologische vindplaats die mogelijk dateert in de Romeinse tijd en zeker…
Excavations at Geleen-Janskamperveld 1990/1991

Edited by Pieter van de Velde | 2007

In the summer of 1991, the Dutch media featured extensively the excavation of an early Bandkeramik (LBK) village in Geleen, Limburg. The headlines in the newspapers read: “7000 years old farmers village”, “Oldest village of…
The tombs of Ptahemwia and Sethnakht at Saqqara

Maarten J. Raven | Forthcoming

The two tombs dealt with in this book were discovered in 2007 and 2010 by the Leiden Expedition in the New Kingdom necropolis of Saqqara. Both date to the transition period between the reign of…
Heuvels op de Heide

Bronstijd grafheuvels, een ijzertijd urnenveld met elite inhumatiegraf en graven uit de Romeinse tijd op de Slabroekse Heide bij Uden

Edited by Richard Jansen & Sasja van der Vaart-Verschoof | Forthcoming

Zo’n 3000 tot 3500 jaar geleden werden, in een gebied dat we nu kennen als de Slabroekse Heide (Uden, N.-Br.), een aantal grafheuvels opgericht door de toenmalige bewoners. Gedurende de daaropvolgende eeuwen werden hier regelmatig…
Interdisciplinary analysis of the cemetery Kudachurt 14

Evaluating indicators of social inequality, demography, oral health and diet during the Bronze Age key period 2200-1650 BCE in the Northern Caucasus

Katharina Fuchs | Forthcoming

Representing both a barrier and a corridor between the Eurasian and Asian continents, the Caucasus has constituted the setting for various socio-economic transformations throughout prehistory. The transition from the Middle to the Late Bronze Age…
Search results:

Lansingerland

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart gemeente Lansingerland

M. Kerkhof | 2009

In opdracht van de gemeente Lansingerland heeft Archeologie Delft een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart ontwikkeld voor het gemeentelijk grondgebied. In deze rapportage worden de resultaten van het bureauonderzoek naar de bekende geologische en archeologische waarden…
Midden-Delfland

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

M. Kerkhof, E.J. Bult & B. Penning | 2009

In opdracht van de gemeente Midden-Delfland heeft Archeologie Delft archeologische verwachtingskaarten ontwikkeld voor het aantreffen van vindplaatsen uit het Neolithicum, de IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd. Deze kaarten zijn…
Leehove I

Standaardrapportage van een Inventariserend Veldonderzoek op bedrijventerrein Leehove (De Lier, gemeente Westland) en een daarmee samenhangende tracébegeleiding

Epko J. Bult & Jan-Michael Groen | 2009

Standaardrapportage van een Inventariserend Veldonderzoek en Archeologische Begeleiding op bedrijventerrein Leehove in De Lier (gemeente Westland). Tijdens het onderzoek zijn indicaties gevonden voor een archeologische vindplaats die mogelijk dateert in de Romeinse tijd en zeker…
Excavations at Geleen-Janskamperveld 1990/1991

Edited by Pieter van de Velde | 2007

In the summer of 1991, the Dutch media featured extensively the excavation of an early Bandkeramik (LBK) village in Geleen, Limburg. The headlines in the newspapers read: “7000 years old farmers village”, “Oldest village of…
The tombs of Ptahemwia and Sethnakht at Saqqara

Maarten J. Raven | Forthcoming

The two tombs dealt with in this book were discovered in 2007 and 2010 by the Leiden Expedition in the New Kingdom necropolis of Saqqara. Both date to the transition period between the reign of…
Heuvels op de Heide

Bronstijd grafheuvels, een ijzertijd urnenveld met elite inhumatiegraf en graven uit de Romeinse tijd op de Slabroekse Heide bij Uden

Edited by Richard Jansen & Sasja van der Vaart-Verschoof | Forthcoming

Zo’n 3000 tot 3500 jaar geleden werden, in een gebied dat we nu kennen als de Slabroekse Heide (Uden, N.-Br.), een aantal grafheuvels opgericht door de toenmalige bewoners. Gedurende de daaropvolgende eeuwen werden hier regelmatig…
Interdisciplinary analysis of the cemetery Kudachurt 14

Evaluating indicators of social inequality, demography, oral health and diet during the Bronze Age key period 2200-1650 BCE in the Northern Caucasus

Katharina Fuchs | Forthcoming

Representing both a barrier and a corridor between the Eurasian and Asian continents, the Caucasus has constituted the setting for various socio-economic transformations throughout prehistory. The transition from the Middle to the Late Bronze Age…© 2020 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy