Een middeleeuwse mansus in de Voordijkshoornsepolder te Delft

Mens en landschap in de Delftse regio Deel IV

Epko J. Bult (ed.) | 2011

Een middeleeuwse mansus in de Voordijkshoornsepolder te Delft

Mens en landschap in de Delftse regio Deel IV

Epko J. Bult (ed.) | 2011

ISBN: 9789088900686

Imprint: Sidestone Press | Format: 210x297mm Paperback | 210 pp. | Delftse Archeologische Rapporten 101 | Series: DAR | Language: Dutch | download cover

Uitgegeven in samenwerking met Erfgoed Delft

  • Buy options
  • Bookinfo

    ISBN: 9789088900686

    Imprint: Sidestone Press | Format: 210x297mm Paperback | 210 pp. | Delftse Archeologische Rapporten 101 | Series: DAR | Language: Dutch | download cover

    Uitgegeven in samenwerking met Erfgoed Delft

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

In 2006 werd er in de Voordijkshoornsepolder te Delft een vindplaats uit de Late Middeleeuwen opgegraven. Een proefsleuvenonderzoek had uitgewezen dat zich hier een behoudenswaardige vindplaats bevond, deze kon echter niet worden behouden tijdens de geplande nieuwbouw. Op basis van de opgraving kon worden vastgesteld dat het terrein kortstondig werd bewoond tijdens de late 11e en vroege 12e eeuw. Dit maakt de vindplaats vrij bijzonder voor de regio, waar bewoning zich gewoonlijk over meerdere eeuwen uitstrekt.

Abstract:

In 2006 werd er in de Voordijkshoornsepolder te Delft een vindplaats uit de Late Middeleeuwen opgegraven. Een proefsleuvenonderzoek had uitgewezen dat zich hier een behoudenswaardige vindplaats bevond, deze kon echter niet worden behouden tijdens de geplande nieuwbouw. Op basis van de opgraving kon worden vastgesteld dat het terrein kortstondig werd bewoond tijdens de late 11e en vroege 12e eeuw. Dit maakt de vindplaats vrij bijzonder voor de regio, waar bewoning zich gewoonlijk over meerdere eeuwen uitstrekt.

© 2020 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy