Delftse Archeologische Rapporten

Archeologie Delft, onderdeel van Erfgoed Delft, is verantwoordelijk voor een groot deel van het archeologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd in Delft en de omliggende gemeenten. In samenwerking met Archeologie Delft geeft Sidestone Press de reeks Delftse Archeologische Rapporten (DAR) uit. In deze rapportagereeks wordt verslag gedaan van het archeologisch onderzoek dat door Archeologie Delft wordt uitgevoerd in de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp. Het gaat hierbij zowel om uitvoerend onderzoek (inventariserend veldonderzoek en opgravingen) als om advieswerk (gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaarten).

Een volledig overzicht van de rapporten die via Sidestone Press worden aangeboden vindt u in onze webwinkel. Oudere uitgaven van de DAR-reeks kunnen worden ingezien op www.archeologie-delft.nl/publicaties.Delftse Archeologische Rapporten

Archeologie Delft, onderdeel van Erfgoed Delft, is verantwoordelijk voor een groot deel van het archeologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd in Delft en de omliggende gemeenten. In samenwerking met Archeologie Delft geeft Sidestone Press de reeks Delftse Archeologische Rapporten (DAR) uit. In deze rapportagereeks wordt verslag gedaan van het archeologisch onderzoek dat door Archeologie Delft wordt uitgevoerd in de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp. Het gaat hierbij zowel om uitvoerend onderzoek (inventariserend veldonderzoek en opgravingen) als om advieswerk (gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaarten).

Een volledig overzicht van de rapporten die via Sidestone Press worden aangeboden vindt u in onze webwinkel. Oudere uitgaven van de DAR-reeks kunnen worden ingezien op www.archeologie-delft.nl/publicaties.Full list of volumes in this series

DAR latest volumes

De Scheepmakerij in Delft tussen de 15e en 20e eeuw

Een archeologische begeleiding achter het pand Scheepmakerij 11-12

Jorrit van Horssen | 2013

Verslag van een archeologisch onderzoek, uitgevoerd door Archeologie Delft, achter het historische pakhuis de Liefde op het perceel Scheepmakerij 11-12. Het onderzoek is uitgevoerd als een archeologische begeleiding protocol opgraven. Het onderzoek was vooral gericht…Een opschuivend erf uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd

Een opgraving in de Lage Abtswoudse Polder, gemeente Midden-Delfland

Jean Paul Bakx & Epko J. Bult | 2013

Verslag van een opgraving van Archeologie Delft onder directievoering van Hazenberg Archeologie Leiden B.V. in de Lage Abtswoudse Polder. Bij de opgraving zijn resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd veiliggesteld. Aanvullend bureauonderzoek naar…De Scheepmakerij in Delft tussen de 15e en 20e eeuw

Een archeologische begeleiding onder het pand Scheepmakerij 9

Jorrit van Horssen | 2013

Verslag van een archeologische begeleiding protocol opgraven uitgevoerd aan de Scheepmakerij 9. Het onderzoek was vooral gericht op archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Het archeologisch onderzoek heeft een groot aantal…All volumes in this series© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)