Tussen wetenschap en wandelgangen

Vijftig jaar Nederlandse archeologie in de context van de Reuvensdagen

Evert van Ginkel, Ruurd Kok, Marie-France van Oorsouw, Liesbeth Theunissen | 2021

Tussen wetenschap en wandelgangen

Vijftig jaar Nederlandse archeologie in de context van de Reuvensdagen

Evert van Ginkel, Ruurd Kok, Marie-France van Oorsouw, Liesbeth Theunissen | 2021


Paperback ISBN: 9789464260670 | Imprint: Sidestone Press | Format: 210x280mm | 200 pp. | Language: Dutch | 49 illus. (bw) | 138 illus. (fc) | Keywords: Reuvensdagen; archaeology in the Netherlands; archaeological congress; history of archaeology; archaeology and society | download cover

Read online 186 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Tussen wetenschap en wandelgangen beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse archeologie in de afgelopen vijftig jaar (1971-2020) tegen de achtergrond van het sinds 1971 jaarlijks gehouden congres: de Reuvensdagen.

Het is een halve eeuw met ingrijpende veranderingen in het bestel in Nederland, de bescherming en het onderzoek van archeologische vindplaatsen, de omvang van de beroepsgroep en de aard van de instellingen die het archeologische werk uitvoeren. Zijn de jaren zeventig nog te beschouwen als verlengstuk van het naoorlogse bestel, gedomineerd door de universitaire instituten en de Rijksdienst, de archeologische praktijk in de 21ste eeuw wordt bepaald door ‘Malta’ en een bestel waarin commerciële uitvoerders de hoofdrol spelen.

Er zijn meer mensen werkzaam in de Nederlandse archeologie, er gaat meer geld in om, er wordt meer opgegraven dan ooit. De archeologische gemeenschap is gegroeid maar ook versnipperd geraakt; het werk staat dichter bij de maatschappij maar is ook gebureaucratiseerd. Toch is het doel van het onderzoek hetzelfde als in 1971: het vertellen van betekenisvolle verhalen over het verleden op basis van vondsten en sporen.


English abstract

This book describes the developments in Dutch archaeology between 1971 and 2020, seen against the background of the annual congress “The Reuvensdagen”. It shows how the archaeological field in this country has vastly expanded, changing its nature, internal relationships and importance for society, while never losing its main perspective: providing a meaningful narrative of the past, based on finds and features.

Voorwoord
Chrystel Brandenburgh, voorzitter Stichting Reuvens

Ten geleide

1 Voedingsbodem voor de Reuvensdagen
Liesbeth Theunissen

2 Laatste jaren van een kleine wereld (1971-1980)
Evert van Ginkel

3 Nieuwe stelen aan de spade: archeologen stappen de maatschappij in (1981-1990)
Evert van Ginkel

4 Alles moet anders: de grote sprong voorwaarts – of in het diepe (1991-2000)
Evert van Ginkel

5 Malta gaat los (2001-2010)
Ruurd Kok

6 Crisis, herpakken en weer crisis (2011-2020)
Marie-France van Oorsouw

Nawoord
Dankwoord

Lijst van persoonsnamen
Lijst van namen van instellingen, begrippen en gebeurtenissen
Lijst van plaatsnamen

Abstract:

Tussen wetenschap en wandelgangen beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse archeologie in de afgelopen vijftig jaar (1971-2020) tegen de achtergrond van het sinds 1971 jaarlijks gehouden congres: de Reuvensdagen.

Het is een halve eeuw met ingrijpende veranderingen in het bestel in Nederland, de bescherming en het onderzoek van archeologische vindplaatsen, de omvang van de beroepsgroep en de aard van de instellingen die het archeologische werk uitvoeren. Zijn de jaren zeventig nog te beschouwen als verlengstuk van het naoorlogse bestel, gedomineerd door de universitaire instituten en de Rijksdienst, de archeologische praktijk in de 21ste eeuw wordt bepaald door ‘Malta’ en een bestel waarin commerciële uitvoerders de hoofdrol spelen.

Er zijn meer mensen werkzaam in de Nederlandse archeologie, er gaat meer geld in om, er wordt meer opgegraven dan ooit. De archeologische gemeenschap is gegroeid maar ook versnipperd geraakt; het werk staat dichter bij de maatschappij maar is ook gebureaucratiseerd. Toch is het doel van het onderzoek hetzelfde als in 1971: het vertellen van betekenisvolle verhalen over het verleden op basis van vondsten en sporen.


English abstract

This book describes the developments in Dutch archaeology between 1971 and 2020, seen against the background of the annual congress “The Reuvensdagen”. It shows how the archaeological field in this country has vastly expanded, changing its nature, internal relationships and importance for society, while never losing its main perspective: providing a meaningful narrative of the past, based on finds and features.

Contents

Voorwoord
Chrystel Brandenburgh, voorzitter Stichting Reuvens

Ten geleide

1 Voedingsbodem voor de Reuvensdagen
Liesbeth Theunissen

2 Laatste jaren van een kleine wereld (1971-1980)
Evert van Ginkel

3 Nieuwe stelen aan de spade: archeologen stappen de maatschappij in (1981-1990)
Evert van Ginkel

4 Alles moet anders: de grote sprong voorwaarts – of in het diepe (1991-2000)
Evert van Ginkel

5 Malta gaat los (2001-2010)
Ruurd Kok

6 Crisis, herpakken en weer crisis (2011-2020)
Marie-France van Oorsouw

Nawoord
Dankwoord

Lijst van persoonsnamen
Lijst van namen van instellingen, begrippen en gebeurtenissen
Lijst van plaatsnamen

© 2023 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)