Technopolis V

Een Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven

Steven H. Jongma | 2009

Technopolis V

Een Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven

Steven H. Jongma | 2009


Paperback ISBN: 9789088900266 | Imprint: Sidestone Press | 21 pp. | Delftse Archeologische Rapporten 92 | Series: DAR | Language: Dutch | download cover

Uitgegeven in samenwerking met Erfgoed Delft

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Archeologie Delft heeft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Technopolis in de gemeente Delft. Bij het onderzoek zijn verkavelingsporen uit de Nieuwe tijd, Middeleeuwen en Romeinse tijd aangetroffen. De greppels uit de Romeinse tijd maken onderdeel uit van een groter systeem van greppels en sloten dat in de gehele regio wordt teruggevonden. Door latere overstromingen is dit Romeinse cultuurlandschap bedekt geraakt met klei, waarna het in de Middeleeuwen opnieuw is ontgonnen en verkavelt. Er zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een nederzetting.

Abstract:

Archeologie Delft heeft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Technopolis in de gemeente Delft. Bij het onderzoek zijn verkavelingsporen uit de Nieuwe tijd, Middeleeuwen en Romeinse tijd aangetroffen. De greppels uit de Romeinse tijd maken onderdeel uit van een groter systeem van greppels en sloten dat in de gehele regio wordt teruggevonden. Door latere overstromingen is dit Romeinse cultuurlandschap bedekt geraakt met klei, waarna het in de Middeleeuwen opnieuw is ontgonnen en verkavelt. Er zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een nederzetting.


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.


© 2020 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy