Poppesteeg in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Een archeologische begeleiding in de binnenstad van Delft

Jorrit van Horssen | 2013

Poppesteeg in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Een archeologische begeleiding in de binnenstad van Delft

Jorrit van Horssen | 2013


Paperback ISBN: 9789088901577 | Imprint: Sidestone Press | 72 pp. | Delftse Archeologische Rapporten 111 | Series: DAR | Language: Dutch | download cover

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Verslag van een archeologische begeleiding aan de Poppesteeg in Delft. Tijdens het onderzoek aan de Poppesteeg zijn 51 archeologische sporen zoals muren, beer- en waterputten, (mest)kuilen en greppels aangetroffen. Op het hoogste niveau bevonden zich de resten van funderingen van verschillende gebouwen uit verschillende perioden. De funderingen waren echter voor een groot deel verstoord, waardoor geen duidelijk beeld kan worden verkregen van de oorspronkelijke bebouwing. De aangetroffen sporen en vondsten zijn chronologisch in vijf hoofdfasen onder te verdelen, die dateren van de 13e eeuw tot in de 19e eeuw.

Abstract:

Verslag van een archeologische begeleiding aan de Poppesteeg in Delft. Tijdens het onderzoek aan de Poppesteeg zijn 51 archeologische sporen zoals muren, beer- en waterputten, (mest)kuilen en greppels aangetroffen. Op het hoogste niveau bevonden zich de resten van funderingen van verschillende gebouwen uit verschillende perioden. De funderingen waren echter voor een groot deel verstoord, waardoor geen duidelijk beeld kan worden verkregen van de oorspronkelijke bebouwing. De aangetroffen sporen en vondsten zijn chronologisch in vijf hoofdfasen onder te verdelen, die dateren van de 13e eeuw tot in de 19e eeuw.


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)