Onderzoeksgids: Instrumenten van de macht (Band 2)

De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796

Theo Thomassen | 2019

Onderzoeksgids: Instrumenten van de macht (Band 2)

De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796

Theo Thomassen | 2019


Paperback ISBN: 9789088908828 | Hardback ISBN: 9789088908835 | Imprint: Sidestone Press | Format: 165x230mm | 426 pp. | Language: Dutch | download cover

Read online 14 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

De archieven van de Staten-Generaal uit de periode 1576-1796 behoren tot de belangrijkste bronnen voor het onderzoek naar de politieke en economische geschiedenis van de Republiek. Gemakkelijk toegankelijk zijn ze niet. De vorm en de structuur van de archieven en de archiefbestanddelen zijn, voor zover nog intact, een afspiegeling van de ingewikkelde staatsstructuur en de bijbehorende administratieve organisatie van die tijd.

Wie ze effectief wil raadplegen en interpreteren, wie zijn weg wil vinden tussen duizenden resolutieboeken, brievenbundels, verbalen, rekeningen, aktenboeken, traktaten en eigentijdse archieftoegangen, moet niet alleen enig inzicht zien te verwerven in de toenmalige administratieve gewoontes, maar ook in rol die de vergadering speelde binnen het bondgenootschap, de institutionele omgeving waarbinnen ze haar taken uitvoerde, de typen activiteiten die ze daarbij ontplooide en de manier waarop ze die activiteiten organiseerde. Door de gebrekkige documentatie van de werkprocessen en procedures en de talloze ingrepen die de archieven hebben ondergaan moet men daarbij onder alle interpretatielagen zien te kruipen die er gedurende vier eeuwen overheen zijn gelegd.

Dit boek is geschreven om die sluiers op te lichten door een gedetailleerde analyse van de archieven en van de werkprocessen die die archieven hebben gegenereerd. Het kan daardoor worden gelezen als een biografie van de archieven van de Staten-Generaal en als een biografie van de Staten-Generaal zelf.

Dit is van 2 van 2. Klik hier voor Band 1

Hoofdstuk 4: Het archiveringssysteem van de staten-generaal
Hoofdstuk 5: De series
Hoofdstuk 6: Representaties, interpretaties en reconstructies

Samenvatting
Summary
Bronnen en literatuur
Bijlageverklarende woordenlijst van typen ingekomen en uitgaande stukken
Index

Abstract:

De archieven van de Staten-Generaal uit de periode 1576-1796 behoren tot de belangrijkste bronnen voor het onderzoek naar de politieke en economische geschiedenis van de Republiek. Gemakkelijk toegankelijk zijn ze niet. De vorm en de structuur van de archieven en de archiefbestanddelen zijn, voor zover nog intact, een afspiegeling van de ingewikkelde staatsstructuur en de bijbehorende administratieve organisatie van die tijd.

Wie ze effectief wil raadplegen en interpreteren, wie zijn weg wil vinden tussen duizenden resolutieboeken, brievenbundels, verbalen, rekeningen, aktenboeken, traktaten en eigentijdse archieftoegangen, moet niet alleen enig inzicht zien te verwerven in de toenmalige administratieve gewoontes, maar ook in rol die de vergadering speelde binnen het bondgenootschap, de institutionele omgeving waarbinnen ze haar taken uitvoerde, de typen activiteiten die ze daarbij ontplooide en de manier waarop ze die activiteiten organiseerde. Door de gebrekkige documentatie van de werkprocessen en procedures en de talloze ingrepen die de archieven hebben ondergaan moet men daarbij onder alle interpretatielagen zien te kruipen die er gedurende vier eeuwen overheen zijn gelegd.

Dit boek is geschreven om die sluiers op te lichten door een gedetailleerde analyse van de archieven en van de werkprocessen die die archieven hebben gegenereerd. Het kan daardoor worden gelezen als een biografie van de archieven van de Staten-Generaal en als een biografie van de Staten-Generaal zelf.

Dit is van 2 van 2. Klik hier voor Band 1

Contents

Hoofdstuk 4: Het archiveringssysteem van de staten-generaal
Hoofdstuk 5: De series
Hoofdstuk 6: Representaties, interpretaties en reconstructies

Samenvatting
Summary
Bronnen en literatuur
Bijlageverklarende woordenlijst van typen ingekomen en uitgaande stukken
Index


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2023 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)