Hammenpoort

Een Inventariserend Veldonderzoek aan de Leeghwaterstraat te Delft

B. Penning & M. Kerkhof | 2009

Hammenpoort

Een Inventariserend Veldonderzoek aan de Leeghwaterstraat te Delft

B. Penning & M. Kerkhof | 2009


Paperback ISBN: 9789088900280 | Imprint: Sidestone Press | 25 pp. | Delftse Archeologische Rapporten 88 | Series: DAR | Language: Dutch | download cover

Uitgegeven in samenwerking met Erfgoed Delft

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Archeologie Delft heeft een boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Hammenpoort in de gemeente Delft. Het booronderzoek heeft aangetoond dat de bodemopbouw in het gebied nog intact is. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van een verkavelingsysteem uit de Romeinse tijd aangetroffen. Daarnaast zijn greppels, sloten en een kuil uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd gevonden.

Abstract:

Archeologie Delft heeft een boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Hammenpoort in de gemeente Delft. Het booronderzoek heeft aangetoond dat de bodemopbouw in het gebied nog intact is. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van een verkavelingsysteem uit de Romeinse tijd aangetroffen. Daarnaast zijn greppels, sloten en een kuil uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd gevonden.


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.


© 2020 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy