Sicke Benninge (Band 1)

Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen

Bezorgd door F.A.H. van den Hombergh † & E.O. van der Werff | | 2019

Sicke Benninge (Band 1)

Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen

Bezorgd door F.A.H. van den Hombergh † & E.O. van der Werff | 2019


Paperback ISBN: 9789088908859 | Hardback ISBN: 9789088908866 | Imprint: Sidestone Press | Format: 160x240mm | 478 pp. | Language: Dutch | download cover

Read online 34 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

De kroniek van Sicke Benninga is een regionale kroniek over de geschiedenis van Friesland en Groningen. Deze bestaat uit drie delen: De herkomst van het Friese volk vanaf de Trojanen, inclusief een bespreking van de Friese vrijheid; een ingelaste kroniek van de Groninger Johan van Lemego over de jaren 1110-1478, en als omvangrijkste deel een kroniek over de periode van ca. 1491-1530, bijgehouden aan de hand van actualiteit en geschreven op basis van schriftelijke bronnen, herinnering en mondelinge
getuigenissen. Dit laatste deel behandelt de periode waarin de stad Groningen eerst haar macht over de Ommelanden vestigde en waarin deze machtige ‘stadsstaat’ ruim een generatie later successievelijk de Saksische, Gelderse en Bourgondisch-Habsburgse machthebbers accepteerde.

De teksteditie wordt voorafgegaan door drie inleidingen over het leven en werk van Sicke Benninge, over de bronnen van de kroniek van Sicke Benninge en tot slot over de handschriften, oude edities en de nieuwe kroniektekst.

Dit is van 1 van 2. Klik hier voor Band 2

Tengeleide

1. Leven en werk van Sicke Benninge
Biografische gegevens
Benninge’s kroniek
Benninge als historiograaf

2. De bronnen van de kroniek van Sicke Benninge
Verhalende bronnen
Rechtsteksten en oorkonden
Reisbeschrijvingen
Overigebronnen

3. Handschriften en oude edities en de nieuwe kroniektekst
Handschriften
De oude edities
De nieuwe editie van de kroniek

Lijst van handschriften
Siglen en afkortingen
Afbeeldingen
Uitgebreide inhoudsopgave
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Deel I
Deel II
Deel III A t/m K

Abstract:

De kroniek van Sicke Benninga is een regionale kroniek over de geschiedenis van Friesland en Groningen. Deze bestaat uit drie delen: De herkomst van het Friese volk vanaf de Trojanen, inclusief een bespreking van de Friese vrijheid; een ingelaste kroniek van de Groninger Johan van Lemego over de jaren 1110-1478, en als omvangrijkste deel een kroniek over de periode van ca. 1491-1530, bijgehouden aan de hand van actualiteit en geschreven op basis van schriftelijke bronnen, herinnering en mondelinge
getuigenissen. Dit laatste deel behandelt de periode waarin de stad Groningen eerst haar macht over de Ommelanden vestigde en waarin deze machtige ‘stadsstaat’ ruim een generatie later successievelijk de Saksische, Gelderse en Bourgondisch-Habsburgse machthebbers accepteerde.

De teksteditie wordt voorafgegaan door drie inleidingen over het leven en werk van Sicke Benninge, over de bronnen van de kroniek van Sicke Benninge en tot slot over de handschriften, oude edities en de nieuwe kroniektekst.

Dit is van 1 van 2. Klik hier voor Band 2

Contents

Tengeleide

1. Leven en werk van Sicke Benninge
Biografische gegevens
Benninge’s kroniek
Benninge als historiograaf

2. De bronnen van de kroniek van Sicke Benninge
Verhalende bronnen
Rechtsteksten en oorkonden
Reisbeschrijvingen
Overigebronnen

3. Handschriften en oude edities en de nieuwe kroniektekst
Handschriften
De oude edities
De nieuwe editie van de kroniek

Lijst van handschriften
Siglen en afkortingen
Afbeeldingen
Uitgebreide inhoudsopgave
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Deel I
Deel II
Deel III A t/m K


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2023 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)