Plakkaatboek Kust van Guinea (Band 2)

Traktaten, Instructies, Reglementen en andere documenten betrekking hebbende op De Kust van Guinea, 1597/1611 - 1872

Edited by A. van Dantzig†, J.A. Schiltkamp† & J.Th. de Smidt†, met medewerking van T. van der Lee & H.J. van Dapperen | 2024

Plakkaatboek Kust van Guinea (Band 2)

Traktaten, Instructies, Reglementen en andere documenten betrekking hebbende op De Kust van Guinea, 1597/1611 - 1872

Edited by A. van Dantzig†, J.A. Schiltkamp† & J.Th. de Smidt†, met medewerking van T. van der Lee & H.J. van Dapperen | 2024


Paperback ISBN: 9789464262513 | Hardback ISBN: 9789464262520 | Imprint: Sidestone Press | Format: 180x270mm | 382 pp. | Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie deel 271 | Language: Dutch | Keywords: colonial history; West Africa; Dutch rule; slavery; gold; archival sources; 17th-19th century; WIC; West Indische Compagnie | download cover | DOI: 10.59641/rr278ud

Read online 14 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Het koloniale rijk van Nederland spreidde zich uit over de hele wereld. Ook in westelijk Afrika vestigde de West Indische Compagnie (WIC) handelsposten. De belangrijkste koopwaar betrof slaafgemaakten, ivoor en goud. Vanaf de vroege zeventiende eeuw tot het einde van de negentiende eeuw oefenden de Nederlanders met deze handel vergaande invloed uit op Afrikaanse samenlevingen, met name op de Goudkust, het huidige Ghana. Vanuit het fort Elmina werden jaarlijks duizenden slaafgemaakten naar Amerika verscheept om daar dwangarbeid op plantages te verrichten.

Dit boek is de meest uitputtende compilatie die er bestaat van de wetten die Nederland uitvaardigde, van de traktaten met inheemse en andere vorsten, en van de reglementen die de WIC bekend maakte om het reilen en zeilen van deze koloniale vestigingen te reguleren. Het boek biedt daarmee een gedetailleerde inkijk in de koloniale praktijken en in de Afrikaanse samenleving van die tijd. De landen in de regio zelf kennen geen schriftelijke bronnen over deze periode, en daarmee biedt dit boek ook een unieke inkijk in de West-Afrikaanse geschiedenis zelf. De collectie bronnen is samengesteld, geredigeerd en van toelichtingen voorzien door ervaren wetenschappers. Onderzoekers op het gebied van de koloniale geschiedenis krijgen met dit boek toegang tot een deel van het Nederlandse koloniale archief die, mits bestudeerd volgens kritische historisch-wetenschappelijke methodes, een schat aan nieuwe informatie kan opleveren.

Dit boek betreft band 2 van 3.

Klik hier voor Band 1

Klik hier voor Band 3

Band 1 (apart verkrijgbaar)

Chronologische lijsten van de plakkaten
Deel A: Traktaten, 1624-1872
Deel B: Instructies, 1597-1871
Deel C: Reglementen, 1614-1872

Inleiding
Gebruikte afkortingen
Geraadpleegde archieven en (uitgegeven) bronnen
Geraadpleegde literatuur
Lijst van hoogste leidinggevenden op de Kust van Guinea
Glossarium
Maten, gewichten en geld

Deel A) Traktaten 1624 – 1872

Band 2

Deel B) Instructies 1597 – 1871

Band 3 (apart verkrijgbaar)

Deel C) Reglementen 1614 – 1872
Indices
Personen
Plaatsen
Zaken

Abstract:

Het koloniale rijk van Nederland spreidde zich uit over de hele wereld. Ook in westelijk Afrika vestigde de West Indische Compagnie (WIC) handelsposten. De belangrijkste koopwaar betrof slaafgemaakten, ivoor en goud. Vanaf de vroege zeventiende eeuw tot het einde van de negentiende eeuw oefenden de Nederlanders met deze handel vergaande invloed uit op Afrikaanse samenlevingen, met name op de Goudkust, het huidige Ghana. Vanuit het fort Elmina werden jaarlijks duizenden slaafgemaakten naar Amerika verscheept om daar dwangarbeid op plantages te verrichten.

Dit boek is de meest uitputtende compilatie die er bestaat van de wetten die Nederland uitvaardigde, van de traktaten met inheemse en andere vorsten, en van de reglementen die de WIC bekend maakte om het reilen en zeilen van deze koloniale vestigingen te reguleren. Het boek biedt daarmee een gedetailleerde inkijk in de koloniale praktijken en in de Afrikaanse samenleving van die tijd. De landen in de regio zelf kennen geen schriftelijke bronnen over deze periode, en daarmee biedt dit boek ook een unieke inkijk in de West-Afrikaanse geschiedenis zelf. De collectie bronnen is samengesteld, geredigeerd en van toelichtingen voorzien door ervaren wetenschappers. Onderzoekers op het gebied van de koloniale geschiedenis krijgen met dit boek toegang tot een deel van het Nederlandse koloniale archief die, mits bestudeerd volgens kritische historisch-wetenschappelijke methodes, een schat aan nieuwe informatie kan opleveren.

Dit boek betreft band 2 van 3.

Klik hier voor Band 1

Klik hier voor Band 3

Contents

Band 1 (apart verkrijgbaar)

Chronologische lijsten van de plakkaten
Deel A: Traktaten, 1624-1872
Deel B: Instructies, 1597-1871
Deel C: Reglementen, 1614-1872

Inleiding
Gebruikte afkortingen
Geraadpleegde archieven en (uitgegeven) bronnen
Geraadpleegde literatuur
Lijst van hoogste leidinggevenden op de Kust van Guinea
Glossarium
Maten, gewichten en geld

Deel A) Traktaten 1624 – 1872

Band 2

Deel B) Instructies 1597 – 1871

Band 3 (apart verkrijgbaar)

Deel C) Reglementen 1614 – 1872
Indices
Personen
Plaatsen
Zaken


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)