Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572: Band 1

Inleiding, lijsten en teksten 1318-1478

Uitgegeven door J.G. Smit, J.W.J. Burgers en E.T. van der Vlist | 2018

Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572: Band 1

Inleiding, lijsten en teksten 1318-1478

Uitgegeven door J.G. Smit, J.W.J. Burgers en E.T. van der Vlist | 2018


Paperback ISBN: 9789088906404 | Hardback ISBN: 9789088906411 | Imprint: Sidestone Press | Format: 180x270mm | 578 pp. | Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie 263 | Language: Dutch | download cover

Read online or downloaded 391 times

First published 2011

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Het bestuur van het gewest Zeeland werd in de late middeleeuwen en in de zestiende eeuw voornamelijk gedragen door de vergaderingen van de Staten. In dit orgaan overlegden afgevaardigden van de geestelijkheid, de adel en de steden met de vertegenwoordigers van de landsheer, de graven van Holland en Zeeland en hun Bourgondische en Habsburgse opvolgers. Hier onderhandelde men over bestuurlijke maatregelen, de heffing van belastingen, en in samenhang daarmee over allerlei maatschappelijke en economische kwesties.

De handelingen van de Zeeuwse Staten moeten worden gereconstrueerd uit diverse bronnen, zoals de rekeningen van de grafelijke rentmeesters, van de steden en van Prelaat en Edelen, en de akten opgemaakt als uitvloeisel van de genomen besluiten. Pas aan het einde van de hier behandelde periode hebben we de beschikking over een directe bron: het register bijgehouden door de pensionaris Christoffel Roels. Al met al leveren deze teksten een goed overzicht van de activiteiten van de Zeeuwse Staten, van de vroegste vermeldingen in het begin van de 14e eeuw tot het jaar 1572, toen de Opstand een einde maakte aan het landsheerlijke bestuur in Zeeland.

Dit betreft band 1 van 3, zie hier alle delen van RGP 263.

Inleiding

Toelichting van het onderzoeksterrein en definities van de gebruikte begrippen
A. Dagvaarten
B. Staten
- De drie Staten van Zeeland
- De Staten-Generaal
C. De Staten van de eilanden
- De Staten van Bewesterschelde
- De Staten van Beoosterschelde
- De Staten van Walcheren
- De Staten van Zuid-Beveland
- De Staten van Noord-Beveland
- Schouwen, Duiveland en Tholen
D. De Staten van Zeeland en Prelaat en Edelen in de zestiende eeuw
E. (Ambachts)heren en (leen)mannen

Afbakening van het onderzoeksterrein
A. Geografisch
- Dagvaarten van Holland, van Holland en Zeeland en van Zeeland
B. Chronologisch

De bronnen
A. Verlies van archieven en opgespoorde afschriften en aantekeningen
B. Rekeningen
C. Registers
D. Correspondentie
E. Verhalende en andere bronnen
F. Suggesties voor verder onderzoek

De vormgeving van de dagvaarten en andere activiteiten

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van geraadpleegde en verkort aangehaalde literatuur

Overzicht van archieven en archivalia

Archieven in Zeeland

Overige archieven

Lijst van dagvaarten 1318-1572

Teksten nrs. 1-1023 (1318-17 december 1478)

Abstract:

Het bestuur van het gewest Zeeland werd in de late middeleeuwen en in de zestiende eeuw voornamelijk gedragen door de vergaderingen van de Staten. In dit orgaan overlegden afgevaardigden van de geestelijkheid, de adel en de steden met de vertegenwoordigers van de landsheer, de graven van Holland en Zeeland en hun Bourgondische en Habsburgse opvolgers. Hier onderhandelde men over bestuurlijke maatregelen, de heffing van belastingen, en in samenhang daarmee over allerlei maatschappelijke en economische kwesties.

De handelingen van de Zeeuwse Staten moeten worden gereconstrueerd uit diverse bronnen, zoals de rekeningen van de grafelijke rentmeesters, van de steden en van Prelaat en Edelen, en de akten opgemaakt als uitvloeisel van de genomen besluiten. Pas aan het einde van de hier behandelde periode hebben we de beschikking over een directe bron: het register bijgehouden door de pensionaris Christoffel Roels. Al met al leveren deze teksten een goed overzicht van de activiteiten van de Zeeuwse Staten, van de vroegste vermeldingen in het begin van de 14e eeuw tot het jaar 1572, toen de Opstand een einde maakte aan het landsheerlijke bestuur in Zeeland.

Dit betreft band 1 van 3, zie hier alle delen van RGP 263.

Contents

Inleiding

Toelichting van het onderzoeksterrein en definities van de gebruikte begrippen
A. Dagvaarten
B. Staten
- De drie Staten van Zeeland
- De Staten-Generaal
C. De Staten van de eilanden
- De Staten van Bewesterschelde
- De Staten van Beoosterschelde
- De Staten van Walcheren
- De Staten van Zuid-Beveland
- De Staten van Noord-Beveland
- Schouwen, Duiveland en Tholen
D. De Staten van Zeeland en Prelaat en Edelen in de zestiende eeuw
E. (Ambachts)heren en (leen)mannen

Afbakening van het onderzoeksterrein
A. Geografisch
- Dagvaarten van Holland, van Holland en Zeeland en van Zeeland
B. Chronologisch

De bronnen
A. Verlies van archieven en opgespoorde afschriften en aantekeningen
B. Rekeningen
C. Registers
D. Correspondentie
E. Verhalende en andere bronnen
F. Suggesties voor verder onderzoek

De vormgeving van de dagvaarten en andere activiteiten

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van geraadpleegde en verkort aangehaalde literatuur

Overzicht van archieven en archivalia

Archieven in Zeeland

Overige archieven

Lijst van dagvaarten 1318-1572

Teksten nrs. 1-1023 (1318-17 december 1478)


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)