Cyprus. Eiland in beweging

Redactie: Ruurd Binnert Halbertsma en Despina Pilides | 2019

Cyprus. Eiland in beweging

Redactie: Ruurd Binnert Halbertsma en Despina Pilides | 2019


Hardback ISBN: 9789088908545 | Imprint: Sidestone Press | Format: 210x280mm | 136 pp. | Language: Dutch | 20 illus. (bw) | 140 illus. (fc) | Keywords: archaeology, prehistory, Cyprus, Mediterranean archaeology, museology, Greek archaeology, Roman archaeology, Early Christianity | download cover

Read online or downloaded 478 times

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Cyprus kent een lange en veelbewogen geschiedenis. Het eiland ligt in het oostelijk Middellandse Zeegebied, waar in de oudheid de culturen van Anatolië, Assyrië, de Levant, Egypte en Griekenland bloeiden. Elk van deze grote beschavingen heeft haar stempel gedrukt op de geschiedenis van Cyprus, door handelscontacten, immigraties, conflicten en technische innovaties. De winning van koper in het Troödosgebergte leidde tot levendige handel en grote rijkdom van de verschillende koninkrijken die het eiland telde. Deze onafhankelijke staten onderhielden contacten met alle hen omringende rijken, hetgeen leidde tot een culturele versmelting van talen, gebruiken en religies. Toch zijn er elementen die door de eeuwen heen als typisch Cypriotisch kunnen gelden: de enorme verering van de godin Aphrodite, die geboren werd uit de zee aan de westkust van het eiland, het unieke karakter van de kunst in de brons- en ijzertijd en het vermogen om vreemde invloeden op te nemen en toch het eigen karakter te behouden.

In deze publicatie maakt u kennis met de belangrijkste aspecten van Cyprus’ oudheid. Een internationaal team van specialisten heeft bijdragen geleverd over uiteenlopende onderwerpen uit de lange Cypriotische geschiedenis. U maakt kennis met de vroegste bewoners van het eiland, die met bootjes en vlotten vanuit Anatolië de zee overstaken, met veestapel en al. En met de schepen, die geladen met tonnen aan ruw koper aan hun reis door het Middellandse Zeegebied begonnen. Ook de geschiedenis van het archeologisch onderzoek komt in dit boek aan bod, van de lukrake plunderingen in de 19de eeuw tot het moderne wetenschappelijke onderzoek. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de topstukken van Cypriotische kunst uit de musea van Cyprus, Stockholm en Leiden. Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Cyprus – eiland in beweging’ in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.


This book is also available in English / Dit boek is ook verkrijgbaar in het Engels: Cyprus. A dynamic Island


Tentoonstelling 11 oktober 2019 t/m 15 maart 2020

Dit boek verschijnt met de tentoonstelling ‘Cyprus’ in het Rijksmuseum van Oudheden, te Leiden. Maak kennis met de archeologische rijkdom en kleurrijke cultuur van het eiland Cyprus, een van de belangrijkste kruispunten van oude beschavingen in de Middellandse Zee. Deze internationale tentoonstelling vertelt het verhaal van de grote culturele rijkdom en diversiteit van het eiland, in een decor van indrukwekkende landschapsfoto’s.


Vertalingen vanuit het Engels

Bureau BETTY
Bookmakers Vertalersteam

Voorwoord directeur Departement van Oudheden, Cyprus
Voorwoord directeur Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Chronologie en kaart van het oostelijke Middellandse Zeegebied

1. Het Cyprus Museum: geschiedenis van een collectie
2. Cypriotische oudheden in Leiden
3. Van steen tot voorwerp: de geologie van Cyprus
4. Het neolithicum: immigraties van overzee
5. Het chalcolithicum: tradities en innovaties
6. De bronstijd: het belang van koper en handel
7. De ijzertijd: het tijdperk van de koninkrijken
8. Buitenlands bestuur: de Hellenistische en Romeinse perioden
9. Byzantijns Cyprus: de komst van het christendom

Uitgelicht: topstukken uit Cyprus, Stockholm en Leiden

Auteurs
Plaatsnamen-transcriptie
Aanbevolen literatuur

Prof. Dr. Ruurd Binnert Halbertsma

Ruurd Binnert Halbertsma (1958) is curator in the National Museum of Antiquities in Leiden, professor at the Faculty of Archaeology of Leiden University and Fellow of the Society of Antiquaries of London.

read more

Abstract:

Cyprus kent een lange en veelbewogen geschiedenis. Het eiland ligt in het oostelijk Middellandse Zeegebied, waar in de oudheid de culturen van Anatolië, Assyrië, de Levant, Egypte en Griekenland bloeiden. Elk van deze grote beschavingen heeft haar stempel gedrukt op de geschiedenis van Cyprus, door handelscontacten, immigraties, conflicten en technische innovaties. De winning van koper in het Troödosgebergte leidde tot levendige handel en grote rijkdom van de verschillende koninkrijken die het eiland telde. Deze onafhankelijke staten onderhielden contacten met alle hen omringende rijken, hetgeen leidde tot een culturele versmelting van talen, gebruiken en religies. Toch zijn er elementen die door de eeuwen heen als typisch Cypriotisch kunnen gelden: de enorme verering van de godin Aphrodite, die geboren werd uit de zee aan de westkust van het eiland, het unieke karakter van de kunst in de brons- en ijzertijd en het vermogen om vreemde invloeden op te nemen en toch het eigen karakter te behouden.

In deze publicatie maakt u kennis met de belangrijkste aspecten van Cyprus’ oudheid. Een internationaal team van specialisten heeft bijdragen geleverd over uiteenlopende onderwerpen uit de lange Cypriotische geschiedenis. U maakt kennis met de vroegste bewoners van het eiland, die met bootjes en vlotten vanuit Anatolië de zee overstaken, met veestapel en al. En met de schepen, die geladen met tonnen aan ruw koper aan hun reis door het Middellandse Zeegebied begonnen. Ook de geschiedenis van het archeologisch onderzoek komt in dit boek aan bod, van de lukrake plunderingen in de 19de eeuw tot het moderne wetenschappelijke onderzoek. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de topstukken van Cypriotische kunst uit de musea van Cyprus, Stockholm en Leiden. Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Cyprus – eiland in beweging’ in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.


This book is also available in English / Dit boek is ook verkrijgbaar in het Engels: Cyprus. A dynamic Island


Tentoonstelling 11 oktober 2019 t/m 15 maart 2020

Dit boek verschijnt met de tentoonstelling ‘Cyprus’ in het Rijksmuseum van Oudheden, te Leiden. Maak kennis met de archeologische rijkdom en kleurrijke cultuur van het eiland Cyprus, een van de belangrijkste kruispunten van oude beschavingen in de Middellandse Zee. Deze internationale tentoonstelling vertelt het verhaal van de grote culturele rijkdom en diversiteit van het eiland, in een decor van indrukwekkende landschapsfoto’s.


Vertalingen vanuit het Engels

Bureau BETTY
Bookmakers Vertalersteam

Contents

Voorwoord directeur Departement van Oudheden, Cyprus
Voorwoord directeur Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Chronologie en kaart van het oostelijke Middellandse Zeegebied

1. Het Cyprus Museum: geschiedenis van een collectie
2. Cypriotische oudheden in Leiden
3. Van steen tot voorwerp: de geologie van Cyprus
4. Het neolithicum: immigraties van overzee
5. Het chalcolithicum: tradities en innovaties
6. De bronstijd: het belang van koper en handel
7. De ijzertijd: het tijdperk van de koninkrijken
8. Buitenlands bestuur: de Hellenistische en Romeinse perioden
9. Byzantijns Cyprus: de komst van het christendom

Uitgelicht: topstukken uit Cyprus, Stockholm en Leiden

Auteurs
Plaatsnamen-transcriptie
Aanbevolen literatuur

Prof. Dr. Ruurd Binnert Halbertsma

Ruurd Binnert Halbertsma (1958) is curator in the National Museum of Antiquities in Leiden, professor at the Faculty of Archaeology of Leiden University and Fellow of the Society of Antiquaries of London.

read more


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)