Classicale Acta 1573-1620. Deel X. Band 1

Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Brielle 1574-1623

Bewerkt door dr. W.G. Visser | 2018

Classicale Acta 1573-1620. Deel X. Band 1

Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Brielle 1574-1623

Bewerkt door dr. W.G. Visser | 2018


Paperback ISBN: 9789088906701 | Hardback ISBN: 9789088906718 | Imprint: Sidestone Press | Format: 160x240mm | 517 pp. | Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie 112 | Language: Dutch | download cover

Read online or downloaded 252 times

First published 2015

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late zestiende en in de zeventiende eeuw de spil van het hervormde kerkelijk leven. Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde.

In de uitgavereeks Classicale acta wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De acta geven inzicht in de organisatie van de kerk, de opleiding en beroeping van de predikanten, de verhouding tussen kerk en wereldlijke overheden, de doorwerking van de reformatie en theologische geschillen. Tal van maatschappelijke onderwerpen worden besproken, zoals armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. Classicale acta bevatten daarom gegevens voor de kerk-, de sociaal- en de mentaliteitshistoricus. De uitgaven beginnen steeds met de oudste bewaard gebleven acta, meestal uit het laatste kwart van de zestiende eeuw. Ze eindigen met 1620, toen na de Nationale Synode van 1618-1619 het proces van hervorming organisatorisch werd afgesloten.

De notulen van de classis worden waar nodig kort toegelicht. Verder zijn lijsten opgenomen van de gemeenten en de predikanten in de classis. Elk deel bevat een index op personen, plaatsen en zaken. Aan de tekst vooraf gaan inleidingen op de gehele serie en ieder deel in het bijzonder.
De classis Brielle omvatte de eilanden Voorne, Putten, Goeree en Overflakkee. De kleine stad Brielle had de meeste externe invloed op het leven van de classis en speelde ook een rol in de tegenstellingen tussen remonstranten en contraremonstranten. Uiteindelijk scheurde de classis voor een korte tijd.

Band 1 van 2, zie hier band 1

Woord vooraf
Algemene inleiding
Inleiding Classis Brielle

De classis en haar geschiedenis
De classis Brielle: landschap, bevolking en economie
De classis Brielle: overheid en bestuur
De Reformatie in Voorne en Putten
De classis Brielle: ontstaan en afbakening
Functioneren van de classis – werkwijze
De predikanten
De classis en de plaatselijke gemeenten
De classis en de overheid
De classis gescheurd
Besluit
De acta van de classis Brielle: de bron

Illustraties

Deel 1
19 april 1574 – 19 september 1594

Abstract:

De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late zestiende en in de zeventiende eeuw de spil van het hervormde kerkelijk leven. Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde.

In de uitgavereeks Classicale acta wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De acta geven inzicht in de organisatie van de kerk, de opleiding en beroeping van de predikanten, de verhouding tussen kerk en wereldlijke overheden, de doorwerking van de reformatie en theologische geschillen. Tal van maatschappelijke onderwerpen worden besproken, zoals armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. Classicale acta bevatten daarom gegevens voor de kerk-, de sociaal- en de mentaliteitshistoricus. De uitgaven beginnen steeds met de oudste bewaard gebleven acta, meestal uit het laatste kwart van de zestiende eeuw. Ze eindigen met 1620, toen na de Nationale Synode van 1618-1619 het proces van hervorming organisatorisch werd afgesloten.

De notulen van de classis worden waar nodig kort toegelicht. Verder zijn lijsten opgenomen van de gemeenten en de predikanten in de classis. Elk deel bevat een index op personen, plaatsen en zaken. Aan de tekst vooraf gaan inleidingen op de gehele serie en ieder deel in het bijzonder.
De classis Brielle omvatte de eilanden Voorne, Putten, Goeree en Overflakkee. De kleine stad Brielle had de meeste externe invloed op het leven van de classis en speelde ook een rol in de tegenstellingen tussen remonstranten en contraremonstranten. Uiteindelijk scheurde de classis voor een korte tijd.

Band 1 van 2, zie hier band 1

Contents

Woord vooraf
Algemene inleiding
Inleiding Classis Brielle

De classis en haar geschiedenis
De classis Brielle: landschap, bevolking en economie
De classis Brielle: overheid en bestuur
De Reformatie in Voorne en Putten
De classis Brielle: ontstaan en afbakening
Functioneren van de classis – werkwijze
De predikanten
De classis en de plaatselijke gemeenten
De classis en de overheid
De classis gescheurd
Besluit
De acta van de classis Brielle: de bron

Illustraties

Deel 1
19 april 1574 – 19 september 1594


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)