Classicale Acta 1573-1620. Deel IX. Band 2

Provinciale synode Gelderland

Bewerkt door C. Ravensbergen | 2018

Classicale Acta 1573-1620. Deel IX. Band 2

Provinciale synode Gelderland

Bewerkt door C. Ravensbergen | 2018


Paperback ISBN: 9789088906671 | Hardback ISBN: 9789088906688 | Imprint: Sidestone Press | Format: 160x240mm | 572 pp. | Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie 111 | Language: Dutch | download cover

Read online or downloaded 262 times

First published 2011

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late zestiende en in de zeventiende eeuw de spil van het hervormde kerkelijk leven. Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde.

In de uitgavereeks Classicale acta wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De acta geven inzicht in de organisatie van de kerk, de opleiding en beroeping van de predikanten, de verhouding tussen kerk en wereldlijke overheden, de doorwerking van de reformatie en theologische geschillen. Tal van maatschappelijke onderwerpen worden besproken, zoals armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. Classicale acta bevatten daarom gegevens voor de kerk-, de sociaal- en de mentaliteitshistoricus. De uitgaven beginnen steeds met de oudste bewaard gebleven acta, meestal uit het laatste kwart van de zestiende eeuw. Ze eindigen met 1620, toen na de Nationale Synode van 1618-1619 het proces van hervorming organisatorisch werd afgesloten.

De notulen van de classis worden waar nodig kort toegelicht. Verder zijn lijsten opgenomen van de gemeenten en de predikanten in de classis. Elk deel bevat een index op personen, plaatsen en zaken. Aan de tekst vooraf gaan inleidingen op de gehele serie en ieder deel in het bijzonder.
Dit deel beslaat de hele provincie Gelderland met de vergaderverslagen van de classes Nijmegen, Tiel en Bommel, Zutphen, Overveluwe (Arnhem) en Nederveluwe (Harderwijk). Deze bron biedt een levendige inkijk in het kerkelijke, sociale en culturele leven van de periode.

Band 2 van 2, zie hier band 1

Acta van de classis Zutphen 1593-1620
Acta van de classis Over-Veluwe (Arnhem) 1598-1620
Acta van de classis Neder-Veluwe (Harderwijk) 1592-1620

Bijlage 1: gemeenten in de classes Nijmegen, Tiel/Bommel, Tiel, Bommel, Zutphen, Over-Veluwe (Arnhem) en Neder-Veluwe (Harderwijk) 1592-1620
930 Bijlage 2: predikanten in de classes Nijmegen, Tiel/Bommel, Tiel,
Bommel, Zutphen, Over-Veluwe (Arnhem) en Neder-Veluwe (Harderwijk) 1592-1620

Glossarium
Bibliografische handreiking
Algemene index
Illustratieverantwoording

Abstract:

De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late zestiende en in de zeventiende eeuw de spil van het hervormde kerkelijk leven. Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde.

In de uitgavereeks Classicale acta wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De acta geven inzicht in de organisatie van de kerk, de opleiding en beroeping van de predikanten, de verhouding tussen kerk en wereldlijke overheden, de doorwerking van de reformatie en theologische geschillen. Tal van maatschappelijke onderwerpen worden besproken, zoals armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. Classicale acta bevatten daarom gegevens voor de kerk-, de sociaal- en de mentaliteitshistoricus. De uitgaven beginnen steeds met de oudste bewaard gebleven acta, meestal uit het laatste kwart van de zestiende eeuw. Ze eindigen met 1620, toen na de Nationale Synode van 1618-1619 het proces van hervorming organisatorisch werd afgesloten.

De notulen van de classis worden waar nodig kort toegelicht. Verder zijn lijsten opgenomen van de gemeenten en de predikanten in de classis. Elk deel bevat een index op personen, plaatsen en zaken. Aan de tekst vooraf gaan inleidingen op de gehele serie en ieder deel in het bijzonder.
Dit deel beslaat de hele provincie Gelderland met de vergaderverslagen van de classes Nijmegen, Tiel en Bommel, Zutphen, Overveluwe (Arnhem) en Nederveluwe (Harderwijk). Deze bron biedt een levendige inkijk in het kerkelijke, sociale en culturele leven van de periode.

Band 2 van 2, zie hier band 1

Contents

Acta van de classis Zutphen 1593-1620
Acta van de classis Over-Veluwe (Arnhem) 1598-1620
Acta van de classis Neder-Veluwe (Harderwijk) 1592-1620

Bijlage 1: gemeenten in de classes Nijmegen, Tiel/Bommel, Tiel, Bommel, Zutphen, Over-Veluwe (Arnhem) en Neder-Veluwe (Harderwijk) 1592-1620
930 Bijlage 2: predikanten in de classes Nijmegen, Tiel/Bommel, Tiel,
Bommel, Zutphen, Over-Veluwe (Arnhem) en Neder-Veluwe (Harderwijk) 1592-1620

Glossarium
Bibliografische handreiking
Algemene index
Illustratieverantwoording


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)