Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791

Vierde deel, Gouvernement Banda 1622-1790

Bezorgd door Hendrik E. Niemeijer en Th. van den End, m.m.v. G.J. Schutte | 2018

Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791

Vierde deel, Gouvernement Banda 1622-1790

Bezorgd door Hendrik E. Niemeijer en Th. van den End, m.m.v. G.J. Schutte | 2018


Paperback ISBN: 9789088905957 | Hardback ISBN: 9789088905964 | Imprint: Sidestone Press | Format: 180x270mm | 536 pp. | Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie 269 | Language: Dutch | download cover

Read online or downloaded 673 times

First published 2015

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

Bronnen betreffende Kerk en School in de Gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791

De Molukse eilanden Ambon, Ternate en Banda waren tijdens de VOC-tijd bestuurlijke en militaire centra en tevens de plaatsen, van waaruit door predikanten en kerkenraden leiding gegeven werd aan de christelijke gemeenten.

Een groot deel van de bijna duizend documenten in deze bronnenuitgave besteedt aandacht aan de relatie tussen het VOC-bestuur, dat wil zeggen de overheid, en de kerk, die samenwerkten bij de uitbreiding van het christendom en de bevordering van een christelijke levenswandel van zowel Nederlandse als inheemse onderdanen.

Omdat het toezicht op de scholen in de praktijk door de predikanten werd verzorgd, bevatten de bronnen ook gedetailleerde informatie over het onderwijs. Wat betreft het onderwijs valt op hoe vanaf het begin overheid en kerk zich inspanden om niet alleen jongens maar ook meisjes op school te krijgen; een streven waarin zij ook slaagden.

Deze kerkelijke documenten hebben vaak een minder ambtelijk, meer persoonlijk karakter dan overheidsstukken. Daardoor komt men bij lezing dicht bij de ervaringen en gevoelens van zowel de Nederlandse auteurs als de inheemse hoofden en onderdanen.

Inleiding en verantwoording
Lijst van afkortingen
Glossarium
Gouverneurs-generaal en gouverneurs van Ambon, Ternate en Banda
Vorsten en ambten in Noord-Celebes en de Sangir-archipel
Chronologische lijsten van predikanten per gouvernement
Alfabetische lijst van predikanten in Ambon, Ternate, Banda
Lijst van krankbezoekers (ziekentroosters) en Nederlandse schoolmeesters
Lijst van inheemse schoolmeesters
Ambon
Ternate
Banda
Instructies voor predikanten, proponenten, ziekentroosters en schoolmeesters
Kerkorde voor de kerken in Oost-Indië (1624)
Kerkorde voor de gemeente te Batavia (1643)
Lijst van Maleise oude drukken en handschriften voor gebruik in kerk en school
Contemporaine Maleise vertalingen van enkele religieuze basisteksten
De 19 Sûal in Werndly 1730, p. 189-192
Fragmenten uit de verloren bijbelvertaling van François Valentijn
Beschrijving van contemporaine publicaties genoemd in de documenten
Verzamelstaten kerken en scholen in de drie gouvernementen
Ambon
Ternate
Banda
Literatuurlijst
Register van persoonsnamen
Register van geografische namen
Register van zaken
Register van bijbelteksten
Register van schepen en scheepsbewegingen
Kaarten
Illustraties

Abstract:

Bronnen betreffende Kerk en School in de Gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791

De Molukse eilanden Ambon, Ternate en Banda waren tijdens de VOC-tijd bestuurlijke en militaire centra en tevens de plaatsen, van waaruit door predikanten en kerkenraden leiding gegeven werd aan de christelijke gemeenten.

Een groot deel van de bijna duizend documenten in deze bronnenuitgave besteedt aandacht aan de relatie tussen het VOC-bestuur, dat wil zeggen de overheid, en de kerk, die samenwerkten bij de uitbreiding van het christendom en de bevordering van een christelijke levenswandel van zowel Nederlandse als inheemse onderdanen.

Omdat het toezicht op de scholen in de praktijk door de predikanten werd verzorgd, bevatten de bronnen ook gedetailleerde informatie over het onderwijs. Wat betreft het onderwijs valt op hoe vanaf het begin overheid en kerk zich inspanden om niet alleen jongens maar ook meisjes op school te krijgen; een streven waarin zij ook slaagden.

Deze kerkelijke documenten hebben vaak een minder ambtelijk, meer persoonlijk karakter dan overheidsstukken. Daardoor komt men bij lezing dicht bij de ervaringen en gevoelens van zowel de Nederlandse auteurs als de inheemse hoofden en onderdanen.

Contents

Inleiding en verantwoording
Lijst van afkortingen
Glossarium
Gouverneurs-generaal en gouverneurs van Ambon, Ternate en Banda
Vorsten en ambten in Noord-Celebes en de Sangir-archipel
Chronologische lijsten van predikanten per gouvernement
Alfabetische lijst van predikanten in Ambon, Ternate, Banda
Lijst van krankbezoekers (ziekentroosters) en Nederlandse schoolmeesters
Lijst van inheemse schoolmeesters
Ambon
Ternate
Banda
Instructies voor predikanten, proponenten, ziekentroosters en schoolmeesters
Kerkorde voor de kerken in Oost-Indië (1624)
Kerkorde voor de gemeente te Batavia (1643)
Lijst van Maleise oude drukken en handschriften voor gebruik in kerk en school
Contemporaine Maleise vertalingen van enkele religieuze basisteksten
De 19 Sûal in Werndly 1730, p. 189-192
Fragmenten uit de verloren bijbelvertaling van François Valentijn
Beschrijving van contemporaine publicaties genoemd in de documenten
Verzamelstaten kerken en scholen in de drie gouvernementen
Ambon
Ternate
Banda
Literatuurlijst
Register van persoonsnamen
Register van geografische namen
Register van zaken
Register van bijbelteksten
Register van schepen en scheepsbewegingen
Kaarten
Illustraties


We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.

You might also like:


© 2023 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)