Dr. Heimerick Tromp

Dr. H.M.J. Tromp (1950) is cultuurhistoricus, buitenplaatsdeskundige en oud-wetenschappelijk medewerker van de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (1984-2010). Hij promoveerde in 2000 op de introductie van de Landschapsstijl in Nederland. Tegenwoordig is hij als adviseur verbonden aan Arcadis Nederland bv en Conserf Monumentenzorg te Leiden. Hij is tevens bestuurslid van diverse monumentenorganisaties en commissaris van Vereniging Hendrick de Keyser. Daarnaast leidt hij in voor- en najaar een Cultural Guesthouse in Marrakech, Les Trois Pilliers.


Books by Heimerick Tromp

De Nederlandse Landschapsstijl in de Achttiende Eeuw

Heimerick Tromp | 2012

Tot halverwege de twintigste eeuw was men er nog van overtuigd, dat men in Nederland niet over de landschapsstijl kan spreken vóór de negentiende eeuw. Dit beeld is echter de laatste decennia aanzienlijk gewijzigd. Incidenteel…

© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)