Drs. Ad Littel

Drs. Ad Littel heeft een loopbaan als rijksambtenaar in de ruimtelijke ordening gehad. Hij is nu redactielid van het kwartaaltijdschrift Saillant en lid van de Monumenten Adviescommissie van de stichting.


Books by Ad Littel

Verre forten, Vreemde kusten

Nederlandse verdedigingswerken overzee

Onder redactie van Kees Ampt, Ad Littel en Edwin Paar | 2017

Nederlanders hebben door de eeuwen heen forten en andere verdedigingswerken op vele locaties ver van Nederland gebouwd. Meestal dienden deze ter bescherming van Nederlandse belangen. Denk hierbij aan de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de…

© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)