Dr. B.J. Ipenburg

Ben Ipenburg studeerde theologie in Tilburg en veranderkunde aan de University College Suffolk in Ipswitch. Hij was als manager werkzaam in de zorgsector (crisisopvang, ouderenzorg, thuiszorg) en beleidsadviseur bij woningcorporaties. Hij schreef essays en studies over de zorgsector.

Sinds enige tijd is hij in de Ruhestand en keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke studieveld.

Hij publiceerde Joden in Suriname. 400 jaar Surinaams Jodendom. Aankomst, Glorietijd, Neergang (2015); De Hel dat is een Suikermolen.. De Godsdienst van Inheemsen, de Winti Godsdienst en Rastafari in Suriname (2017); God is niet meer Gereformeerd. Een kritische lezing van de gereformeerde theologen Kuitert, Wiersinga en den Heyer (2020); Jodenhaat en Jodenmoord in de late Middeleeuwen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (2021).

‘Een knecht der knechten sy hy syne broederen’. Christelijk geloof en slavernij in het Nederlandse Atlantische koloniale rijk van de zeventiende en de achttiende eeuw is zijn proefschrift.


Books by B.J. Ipenburg

‘Een knecht der knechten sy hy syne broederen’

Christelijk geloof en slavernij in het Nederlandse Atlantische koloniale rijk van de zeventiende en de achttiende eeuw

B.J. Ipenburg | Forthcoming

Het Nederlands slavernijverleden roept vele vragen op. Eén ervan is hoe het toch kon dat het christelijk geloof slavernij niet afkeurde maar theologisch ondersteunde. De bijbel weersprak niet dat mensen tot slaaf konden worden gemaakt.…

© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)