Dr. Demetrio Muñoz Gielen

Na zijn universitaire opleidingen in Spanje en een eerste werkervaring in Madrid, Demetrio verrichtte wetenschappelijk onderzoek naar ruimtelijke gebiedsontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn eerste baan in Nederland was adviseur bij DHV. Van 2001 tot 2004 vervulde Demetrio een brede rol in de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, als projectplanner en als planologisch onderzoeker.

Sinds 2002 doet hij actief mee aan het publieke en wetenschappelijke debat over de bouwstagnatie en de problemen met de ruimtelijke kwaliteit in Nederland. Tevens is hij direct betrokken bij de zoektocht naar oplossingen vanuit verschillende rollen: als zelfstandige adviseur, als initiatiefnemer van debat, als ambtenaar en als wetenschapper. In 2010 promoveert Demetrio aan de Radboud Universiteit over de inzetbaarheid van de nieuwe Wro en Grondexploitatiewet om de financiering van publieke voorzieningen te verbeteren. Demetrio uit zich regelmatig over het onderwerp, niet alleen in colleges, lezingen en artikelen in gespecialiseerde fora in zowel Nederland, Spanje en Engeland, maar ook in opiniestukken en essays in kranten. Tevens organiseert hij bijeenkomsten en studiedagen, treedt hij op als studiereisleider en wordt hij regelmatig gevraagd als deskundige in diverse panels. Sinds 2007 adviseert hij publieke en private partijen over het opzetten van samenwerkingsconstructies in gebiedsontwikkeling. In September 2008 heeft hij eenmanszaak ‘Urbs advies in gebiedsontwikkeling’ opgericht. Sinds oktober 2009 werkt Demetrio in de gemeente Purmerend, als part-time senior beleidsadviseur, aan het optimaliseren van de kostenverhaalmogelijkheden van de Grondexploitatiewet. Naast zijn advieswerkzaamheden is Demetrio universitair docent, eerst verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate, van de Universiteit van Amsterdam, en sinds 2010 aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.


Books by Demetrio Muñoz Gielen

Capturing value increase in urban redevelopment

A study of how the economic value increase in urban redevelopment can be used to finance the necessary public infrastructure and other facilities

Demetrio Muñoz Gielen | 2011

Everyone would agree that urban development, especially when involving the building of residential areas, should be accompanied by sufficient and good public infrastructure and facilities. We all want neighborhoods with the necessary roads, green areas,…

© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)