Dr. Arjen V.A.J. Bosman

Na een assistentschap bij de Universiteit van Amsterdam, afgesloten met zijn promotie in 1997 over het Romeinse fort Velsen 1, was Arjen Bosman (1963) voor de Gemeente Velsen museumconservator, en later plaatsvervangend provinciaal archeoloog in Overijssel en Gelderland bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hij was ook manager archeologie en specialist Romeinse tijd in enkele grote projecten in Limburg.

Hij heeft lange tijd provinciaal Romeinse archeologie aan de Universiteit Gent gedoceerd en als senior adviseur gewerkt bij The Missing Link in Woerden. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen bedrijf Military Legacy waarin hij archeologie en krijgsgeschiedenis combineert. Voor Livius onderwijs verzorgt hij diverse cursussen over de Romeinse tijd en over militaire geschiedenis vanaf 1900 tot heden. Hij is samen met Jona Lendering auteur van het succesvolle en bekroonde boek: De rand van het Rijk, De Romeinen en de Lage Landen.


External link: Arjen V.A.J. Bosman's personal homepage

Books by Arjen V.A.J. Bosman

Rome aan de Noordzee

Burgers en barbaren te Velsen

Arjen V.A.J. Bosman | 2016

2000 jaar geleden waren het roerige tijden in Nederland. De zuidelijke Nederlanden waren nog maar enkele tientallen jaren geleden veroverd door de Romeinen toen ze in 15 na Chr. een legermacht mobiliseerden om verder naar…

© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)