Jaap Beuker

Beuker is ‘Conservator Archeologie’ bij het Drents Museum te Assen en voerde als moderne vuursteensmid experimenteel archeologisch onderzoek uit naar de bewerking van vuursteen en het gebruik van vuurstenen werktuigen. Verder deed hij onderzoek naar en publiceerde over uiteenlopende archeologische onderwerpen zoals vondsten uit het Midden-Paleolithicum, het Mesolithicum en vondsten van ‘exotische’ vuursteen in Noordwest-Europa.


Books by Jaap Beuker

Vuurstenen Werktuigen

Technologie op het scherp van de snede

Jaap Beuker | 2010

Tot ca. 4000 jaar geleden had de mens vrijwel uitsluitend de beschikking over stenen werktuigen om zijn strijd om het bestaan succesvol te kunnen voeren. Vuursteen was zonder twijfel de meest geschikte, en daarmee meest…

© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)